Tilmeld dig vores nyheder

* = required field

Ved at udfylde denne formular accepterer du at abonnere på nyhedsbrevet

LinkedIn

  LinkedIn Company Updates

 • 1 Months, 16 Days Agoview on linkedin

  Væksthusets Forskningscenter

  I kølvandet på vores udgivelse tidligere på ugen følger Væksthusets Forskningscenter op med yderligere to nye rapporter fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP). Med de nye analyser kan vi give en grundig karakteristik af deltagerne i BIP og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere generelt. De er - ikke overraskende - en udsat gruppe i det danske samfund. Både hvad angår arbejdsmarkedstilknytning, uddannelsesbaggrund, sundheds- og kriminalitetsforhold. Analyserne viser imidlertid også, at det IKKE er borgernes udsathed og omfanget af deres problematikker, der er mest afgørende for, om de kommer i job eller uddannelse. Sagsbehandleren spiller en afgørende rolle. Der er stor forskel på de enkelte sagsbehandleres effektivitet i forhold til at få borgerne i job (tallene spænder fra 7% i job/uddannelse til 23% i job/uddannelse) - og forskellen bliver kun større, når vi kontrollerer for borgernes karakteristika. Forskellene skyldes altså ikke, at de mest effektive sagsbehandlere har de mest ressourcestærke borgere. Snarere handler det om sagsbehandlerens tilgang til borgeren, og hvilke muligheder borgeren tilbydes. Du kan læse mere på vores hjemmeside, hvor du også kan downloade de to nye rapporter:  https://lnkd.in/g7qkWTj

 • 1 Months, 18 Days Agoview on linkedin

  Væksthusets Forskningscenter

  DR dækker i dag udgivelsen af vores nye rapport om aktive indsatser og progression. Bl.a. med en fin historie fra Silkeborg. Her kan du læse om Line, der fik job via en samlet job- og helbredsrettet indsats. Helhedsorienterede indsatser er nemlig det, der virker, ifølge vores nye analyse. Se også med i tv avisen i aften 18.30. https://lnkd.in/gaFrwz8

 • 1 Months, 18 Days Agoview on linkedin

  Væksthusets Forskningscenter

  Væksthusets Forskningscenter udgiver i dag en ny analyse fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP). Den nye publikation ”Aktiv beskæftigelsesindsats og progression” undersøger, hvilken betydning det har, når udsatte kontanthjælpsmodtagere ikke deltager i nogen indsats, samt hvilken betydning kombinationer af indsatser har for deres progression mod arbejdsmarkedet. Et hovedbudskab fra undersøgelsen er, at progression mod arbejdsmarkedet skabes, når udsatte ledige tilbydes en beskæftigelsesrettet indsats SAMTIDIG med en social indsats, en helbredsrettet indsats eller opkvalificering. Enkeltstående indsatser skaber ikke progression. Ingen indsats skaber direkte tilbagegang i borgerens forløb. Du kan hente publikationen her på vores hjemmeside: https://lnkd.in/eZ9QfTx

>