Beskæftigelses Indikator Projektet

Hjælper beskæftigelsesindsatsen reelt udsatte ledige med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet? Det afdækker vi i vores banebrydende progressionsmålingsprojekt, bedre kendt som BIP.

Categories:

Langtidslediges arbejdsidentitet

Hvordan påvirkes arbejdsidentiteten af langvarig ledighed, og hvad sker der, hvis man derudover har udfordringer af social, helbredsmæssig og/eller personlig karakter? Hvordan oplever den langtidsledige samarbejdet med beskæftigelsessystemet i forhold til opretholdelse, genetablering eller videreudvikling af arbejdsidentiteten? Og hvordan oplever beskæftigelsesmedarbejderne arbejdet med arbejdsidentiteten hos de langtidsledige borgere? Det er nogle af de spørgsmål, som et speciale i sociologi skal gøre os klogere på.

Categories:

Troen på borgernes jobchance

Væksthusets Forskningscenter vil i et toårigt samarbejdsprojekt med fire kommuner skabe mere viden om, hvad der påvirker beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgernes jobchance, og hvordan der kan arbejdes med dette.

Categories:

Faglig refleksiv praksis

Den professionelle er i sig selv et væsentligt værktøj i beskæftigelsesindsatsen. I vores nye ph.d. projekt går vi på opdagelse i beskæftigelsesmedarbejderens arbejde. Vi studerer sammenhængen mellem kerneydelsen – at hjælpe borgerne ud på arbejdsmarkedet – og de faglige refleksioner og dialoger, der foregår mellem medarbejderne.

Categories:

Læringspartnerskab med Jobcenter Gladsaxe

Jobcenter Gladsaxe, Væksthuset og Væksthusets Forskningscenter er gået sammen om et to-årigt læringspartnerskab. Ambitionen med samarbejdet er at skabe fælles læring, refleksion og udvikling i forhold til at få udsatte ledige i job.

Categories:

Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv

Hvad er afgørende for, at virksomheder ansætter tidligere udsatte ledige? Og hvad er afgørende for, at de bliver i job? Vi undersøger både virksomhedernes erfaringer og får deres perspektiv på, hvad der er afgørende for, at tidligere udsatte ledige kommer varigt ind på arbejdsmarkedet.

Categories:

Potentialer i borgerinddragelse

Det er værdifuld viden, når udsatte ledige fortæller, hvordan de oplever beskæftigelsesindsatsen. Når vi lytter til og arbejder med input fra udsatte ledige bliver vi bedre til at forstå og ikke mindst til at forbedre indsatsen.

Categories:

Spot på samtalen

De lovpligtige ”jobsamtaler” mellem jobcenter og udsatte ledige er en central del af beskæftigelsesindsatsen. Projektet sætter spot på de beskæftigelsesfaglige udfordringer, der skal håndteres i samtalen.

Categories: