Beskæftigelses Indikator Projektet

Hjælper beskæftigelsesindsatsen reelt udsatte ledige med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet? Det afdækker vi i vores banebrydende progressionsmålingsprojekt, bedre kendt som BIP.

Categories:

Er du klar til at arbejde?

Hvilke veje fører til beskæftigelse, og hvilke gør ikke? Med finansiering fra Væksthusets Forskningscenter og Aalborg Universitet undersøger Sophie Danneris hvad der fremmer og hæmmer udsatte lediges forløb mod arbejdsmarkedet.

Categories:

Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv

Hvad er afgørende for, at virksomheder ansætter tidligere udsatte ledige? Og hvad er afgørende for, at de bliver i job? Vi undersøger både virksomhedernes erfaringer og får deres perspektiv på, hvad der er afgørende for, at tidligere udsatte ledige kommer varigt ind på arbejdsmarkedet.

Categories:

Spot på samtalen

De lovpligtige ”jobsamtaler” mellem jobcenter og udsatte ledige er en central del af beskæftigelsesindsatsen. Projektet sætter spot på de beskæftigelsesfaglige udfordringer, der skal håndteres i samtalen.

Categories:

Potentialer i borgerinddragelse

Det er værdifuld viden, når udsatte ledige fortæller, hvordan de oplever beskæftigelsesindsatsen. Når vi lytter til og arbejder med input fra udsatte ledige bliver vi bedre til at forstå og ikke mindst til at forbedre indsatsen.

Categories:

Effekter af aktivering

I dette projekt undersøger KORA sammenhænge mellem udsatte lediges deltagelse i aktivering og deres progression mod job. Væksthusets Forskningscenter har stillet data fra Beskæftigelses Indikator Projektet til rådighed for analysen.

Categories: