Progressionsmåling

Hvilke indikatorer virker i forhold til hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet? Det giver progressionsmålinger værdifuld viden om.

Categories:

Potentialer i den virksomhedsrettede indsats

Der kommer flere udsatte ledige i arbejde, når en virksomhed er involveret i beskæftigelsesindsatsen. Derfor undersøger vi, hvordan virksomhedernes potentialer udnyttes bedst for alle.

Categories:

Beskæftigelsesfaglighed

Fagligheden i forbindelse med at bringe udsatte ledige tilbage i beskæftigelse er vigtig. Men i Danmark er der hverken en klar definition på begrebet eller standarder at støtte sig til.

Categories: