Hvordan får vi flere kvinder

med somalisk baggrund

ind på arbejdsmarkedet?

KONFERENCE

Væksthusets Forskningscenter inviterer til konference, hvor vi sætter fokus på ledige somaliske kvinder. Kvinder med somalisk baggrund er den befolkningsgruppe i Danmark, der klarer sig dårligst på det danske arbejdsmarked, idet tre ud af fire kvinder over 30 år modtager offentlig forsørgelse. Med denne konference inviterer vi til dialog om, hvad der skal til for at øge beskæftigelsen blandt dansk-somaliske kvinder.

Hvorfor en konference med dette tema?
Væksthusets Forskningscenter udgav i marts 2019 en analyse af somaliske kvinders fortællinger om arbejde og ledighed. Vores mål var at opnå større indsigt i, hvad kvinderne selv peger på som årsager til den høje ledighed. Analysen viser, at langt størstedelen af kvinderne ønsker at komme ud af ledighedssystemet og ind på arbejdsmarkedet, men de oplever sig bremset af forskellige forhold.

På konferencen vil vi give ordet til en række fagpersoner, foreninger og virksomheder. Eksempelvis kan du møde Josephine Fock fra Dansk Flygtningehjælp, Iftin Kvindeforening samt Qasim Ahmed Nuur fra Q’s Barbershop i Vollsmose. Ligeledes vil vi give ordet til en række kvinder med somalisk baggrund – både kvinder, der er i job, og kvinder, der står uden job. Alle parter vil fra hvert deres ståsted byde ind med erfaringer, ideer og løsningsforslag til, hvordan flere somaliske kvinder kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvem kan deltage?
Konferencen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med integration af kvinder med ikke-vestlig baggrund på arbejdsmarkedet, eksempelvis medarbejdere på beskæftigelsesområdet, virksomheder og frivillige organisationer.

Tid og sted
Torsdag d. 20. juni 2019, kl. 9.00–15.30
hos Væksthuset, Sundholmsvej 34, 1. sal, 2300 København S

Program og tilmelding
Her kan du downloade invitation og foreløbigt program for konferencen samt se, hvordan du tilmelder dig. Det er gratis at deltage i konferencen, men der er et begrænset antal pladser.

Hvis du har spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte projekt- og forskningskonsulent Lea Egemose Graae, mobil 23 72 32 23, mail lg@vaeksthus.dk

 

Relaterede emner