Hvordan får vi flere kvinder

med somalisk baggrund

ind på arbejdsmarkedet?

KONFERENCE

Væksthusets Forskningscenter afholdt d. 20. juni 2019 en stor konference under overskriften ”Hvordan får vi flere kvinder med somalisk baggrund ind på arbejdsmarkedet?”.
Programmet for konferencen kan downloades her.

HVORFOR EN KONFERENCE MED DETTE TEMA?
Kvinder med somalisk baggrund er den befolkningsgruppe i Danmark, der klarer sig dårligst på det danske arbejdsmarked, idet tre ud af fire kvinder over 30 år modtager offentlig forsørgelse. Væksthusets Forskningscenter udgav i marts 2019 en analyse af somaliske kvinders fortællinger om arbejde og ledighed. Vores mål var at opnå større indsigt i, hvad kvinderne selv peger på som årsager til den høje ledighed.

Med afsæt i resultaterne fra analysen inviterede vi til konference om, hvad der skal til for at øge beskæftigelsen blandt dansk-somaliske kvinder. På konferencen gav vi ordet til en række fagpersoner, foreninger og virksomheder. Ligeledes gav vi ordet til en række kvinder med somalisk baggrund – både kvinder, der er i job, og kvinder, der står uden job. På listen over oplægsholdere nedenfor kan du klikke på navnene og downloade præsentationer fra dagen:

Alle parter bød fra hvert deres ståsted ind med erfaringer, ideer og løsningsforslag til, hvordan flere somaliske kvinder kan komme ind på arbejdsmarkedet.

 

 

 

 

 

 

 

HVEM DELTOG?
I alt var ca. 80 deltagere og oplægsholdere med vidt forskellige baggrunde samlet til konferencen. De repræsenterede blandt andet kommunale jobcentre og andre aktører på beskæftigelsesområdet, KL, SIRI, civilsamfundsorganisationer, arbejdsgivere, somaliske kvindeforeninger og iværksættere med somalisk baggrund.

Vi er glade for, at så mange mennesker fra så mange forskellige organisationer mødte op og bidrog. Og vi er samtidig glade for, at så mange kvinder med somalisk baggrund deltog i konferencen og satte deres præg på dagen.

Sammen fik vi sat fokus på, hvordan det danske arbejdsmarked og ledighedssystem opleves af dansk-somaliske kvinder, og på hvordan alle parter har en rolle at spille for at få integrationen af kvinderne på arbejdsmarkedet til at lykkes i endnu højere grad.

Stor tak til alle deltagere og oplægsholdere for at være med til at gøre dagen til en kæmpe succes!

UDGIVELSER FRA VÆKSTHUSETS FORSKNINGSCENTER:

Somaliske kvinders fortællinger om arbejde og ledighed
“Mit liv i Danmark” fortalt af Khadiija og 7 andre kvinder

 

Relaterede emner