Hvad er de virksomme

ingredienser i en

virksomhedsrettet indsats?

Væksthuset inviterer til temaeftermiddag onsdag d. 23. maj 2018.

Hvad skal man som fagprofessionel være særligt opmærksom på i arbejdet med at få udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet?

  • Hvad er afgørende for, at arbejdsgivere åbner dørene for udsatte borgere?
  • Hvilke elementer skal afsøges for at sikre et godt match mellem virksomhed og borger?
  • Hvad kan virksomhedskonteksten særligt skabe udvikling og læring på?
  • Hvordan kan virksomhedsindsatsen tilrettelægges, så den både giver mening for arbejdsgiveren og borgeren, og samtidig baner vej for udvikling og ansættelse?

Forskningschef i Væksthusets Forskningscenter, Charlotte Hansen, fortæller om den nyeste viden inden for den virksomhedsrettede indsats. Det gør hun bl.a. med udgangspunkt i forskningsresultater fra BIP, der stiller skarpt på arbejdsgivernes erfaringer med at rykke borgere fra langtidsledighed til job, samt borgernes erfaringer med virksomhedsrettet indsats.

Læs hele invitationen her

Arrangementet afholdes:

Onsdag d. 23. maj 2018, kl. 14:00 – 16:00

Sundholmsvej 34, 1. sal
2300 København S

Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser.

Husk at tilmelde dig senest 10. maj til tilmelding@vaeksthus.dk

 

 

 

 

Relaterede emner