Safaa Mohamed Ali

deltager i § 17.4 udvalg

i Aarhus Kommune

Safaa Mohamed Ali fra Væksthusets Forskningscenter er fast deltager i § 17.4 opgaveudvalg, der skal udarbejde forslag til løsning af integrationsudfordringer i Aarhus Kommune.

Byrådet i Aarhus har nedsat et etårigt § 17.4 udvalg på integrationsområdet, hvis opgave er at komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til at løse to store udfordringer blandt kommunens borgere med ikke-vestlig baggrund:

1) Andelen af unge, der hverken er i uddannelse eller job, er fortsat væsentligt højere blandt unge med ikke-vestlig baggrund end blandt unge med dansk baggrund

2) Kvinder med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenterede i overførselssystemet, og en stor gruppe af kvinderne har været langvarigt på kontanthjælp

Sammen med en håndfuld aarhusianske byrådspolitikkere og en række andre eksperter på integrationsområdet skal Safaa Mohamed Ali være med til at diskutere, hvilke lokale initiativer, der kan iværksættes for at flere unge med ikke-vestlig baggrund tager en ungdomsuddannelse efter grundskolen eller finder et job. Ligeledes skal udvalget finde frem til lokale initiativer, der fremmer tilknytning til arbejdsmarkedet og deltagelse i det omgivende samfund blandt langtidsledige kvinder med ikke-vestlig baggrund.

Udvalget er sammensat af fem byrådspolitikkere samt ti udpegede eksperter, der indgår som faste medlemmer. Medlemmerne er udpeget, så de tilsammen har dækkende viden og kompetencer inden for udvalgets opgavebeskrivelse.

Safaa Mohamed Ali er inviteret til at deltage i udvalget på baggrund af sit arbejde i Væksthusets Forskningscenter med at undersøge ledige dansk-somaliske kvinders oplevelser med det danske arbejdsmarked og ledighedssystem. Safaa har desuden tidligere selv boet i Aarhus i en lang årrække og arbejdet aktivt i det aarhusianske foreningsliv på at fremme integration og nedbryde fordomme.

Opgaveudvalget skal efter et års arbejde udforme en række anbefalinger til Byrådet i Aarhus i form af konkrete løsningsforslag på de to skitserede problemstillinger.

Hvis du vil vide mere om udvalgets arbejde, er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Safaa Mohamed Ali på mobil 51 30 98 52, eller mail sma@vaeksthus.dk.

 

Relaterede emner