Deltagerkommuner

søges til nyt

samarbejdsprojekt

Væksthusets Forskningscenter søger ca. 4 kommuner, som vil være med i et nyt samarbejdsprojekt. Omdrejningspunktet for projektet er beskæftigelsesmedarbejderens tro på og forventninger til, at borgeren kan få job, og hvordan der lokalt kan arbejdes med betydningen af forventninger.

Interessen for dette emne udspringer af det resultat i Beskæftigelses Indikator Projektet, der viser, at der er en stærk og kausal sammenhæng mellem beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgerens jobchance, og om borgeren faktisk kommer i job. Men hvad påvirker beskæftigelsesmedarbejderens tro på og forventninger til borgerens jobchancer, og hvordan kan der arbejdes med dette?

Gennem et 2-årigt samarbejdsprojekt ønsker vi sammen med kommunerne at skabe øget refleksion, viden og udvikling inden for dette område. Eksempelvis vil vi gerne blive klogere på, hvordan forforståelser og forventninger til borgerens beskæftigelsespotentiale kommer til udtryk. Dels i medarbejdernes kommunikation om borgeren (beskrivelser, sagsfremstilling, visitering); dels i medarbejdernes kommunikation og samarbejde med borgeren (samtaler, responser, indsatser). Vi vil også gerne undersøge, hvordan forforståelser og forventninger påvirker medarbejdernes tilgang til de lokale virksomheder og arbejdsgivere, som inddrages i den virksomhedsrettede indsats.

KOMMUNERNES UDBYTTE AF AT DELTAGE I SAMARBEJDSPROJEKTET:

  • Mulighed for at arbejde eksperimenterende med at styrke troen på borgerens jobchance i egen organisation i samarbejde med andre kommuner og Væksthusets Forskningscenter
  • Konkret mulighed for at udvikle og styrke egen praksis – refleksivt, fagligt og organisatorisk
  • Mulighed for at være frontløber i forhold til at skabe ny og brugbar viden om, hvordan der kan arbejdes med at styrke troen på borgernes jobchance set fra et organisatorisk, ledelsesmæssigt og beskæftigelsesfagligt perspektiv
  • Konkret erfaring med at omsætte forskningsbaseret viden og gøre den anvendelig lokalt i egen organisation.

Du kan læse mere om projektet i dette notat.

Vi forventer projektstart i begyndelsen af efteråret 2018. Vi vil starte de indledende dialoger op med potentielle deltagerkommuner i løbet af foråret og sommeren 2018.

KONTAKT OS!
Kontakt Væksthusets Forskningscenter, hvis du vil høre mere om projektet, eller hvis din kommune er interesseret i at deltage med relevante medarbejdere og ledere i projektets forskellige aktiviteter.

Projekt- og forskningskonsulent Anja Tønder, ant@vaeksthus.dk, tlf. 60 38 64 05

 

 

Relaterede emner