Et borgerperspektiv på

vejen fra ledighed

til job

Væksthusets Forskningscenter udgiver undersøgelsen ”Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv”.

Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet er en værdifuld kilde til viden om, hvordan beskæftigelsesindsatsen virker i praksis. Derfor har vi i dette projekt lyttet til nogle af de tidligere udsatte borgere, der har taget rejsen fra langtidsledighed til fast job. Ved at studere deres fortællinger bliver vi nu bedre i stand til at besvare spørgsmålet: Hvilke faktorer er afgørende for, at udsatte ledige finder og fastholder et job?

Ifølge analysen hæfter borgerne sig typisk ved et eller flere vendepunkter i deres ledighedsforløb, som har været afgørende for, at de i dag er i fast job. De typiske vendepunkter er:

  • En beskæftigelsesmedarbejder har gjort en forskel og banet vejen for job. Eksempelvis ved at lytte og tage udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, udvise tro på borgerens mulighed for at finde job, ved at sikre fremdrift i sagsbehandlingen, og/eller ved at tilbyde borgeren en indsats, der er rettet mod borgerens individuelle behov og ønsker.
  • Det rette match med en virksomhed har gjort en forskel og banet vejen for job. Borgeren oplever i praksis at egne individuelle skånebehov godt kan forenes med en specifik virksomheds krav og forventninger. Borgeren oplever at tilføre værdi på en arbejdsplads og at blive anerkendt af en arbejdsgiver for det.
  • Borgerens netværk har gjort en forskel og banet vejen for job. Netværket understøtter borgeren på en måde, der er afgørende for borgerens selvværd, økonomi, helbred eller kontakt til en virksomhed.

Analysens blik for vendepunkterne i borgernes fortællinger sætter fornyet fokus på, hvad det er for virksomme mekanismer i beskæftigelsesindsatsen, der skal være til stede, og som er er afgørende for at styrke udsatte borgeres muligheder for at komme i varigt job.

Analysen viser eksempelvis tydeligt, at virksomhedspraktikker ikke per definition opleves meningsfulde og som et skridt mod arbejde for borgerne – til trods for at der er dokumentation for, at virksomhedspraktikker er det mest effektive redskab i beskæftigelsesindsatsen. Kun dér, hvor man har brugt tid og ressourcer på det rigtige match mellem borger og virksomhed, kan man forvente, at den virksomhedsrettede indsats kan blive et vendepunkt for borgeren i retning mod job.

Ligeledes understreger analysen, at beskæftigelsesmedarbejderen spiller en meget afgørende rolle i borgernes ledighedsforløb. Potentielt set kan den lediges møde med en joborienteret beskæftigelsesmedarbejder blive dét vendepunkt, der målretter og forkorter den lediges vej mod job. Modsat kan beskæftigelsesmedarbejderen også risikere at være med at komplicere og forlænge borgerens vej mod job.

Undersøgelsen bygger på interviews med 24 tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som alle er lykkedes med at få job. Størstedelen af interviewpersonerne har langvarig offentlig forsørgelse bag sig og har samtidig haft fysiske og/eller psykiske udfordringer at slås med.

Analysen er gennemført af Rambøll for Væksthusets Forskningscenter og er en del af Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP). Den er samtidig en pendant til virksomhedsundersøgelsen ”Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv”, som Væksthusets Forskningscenter udgav i oktober 2016.

DU KAN HENTE PUBLIKATIONEN HER:
Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv


KONTAKTOPLYSNINGER

Du er velkommen til at kontakte projekt- og forskningschef Charlotte Hansen, hvis du vil høre mere om projektet.

Charlotte Hansen, mobil 2888 1366, mail chh@vaeksthus.dk

 

Relaterede emner