BIP-resultater får central

rolle i landsdækkende

opkvalificeringsforløb

Omsætning af resultaterne fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er omdrejningspunkt, når jobcenterledere og -medarbejdere tager på opkvalificeringskurser som led i STAR’s ”Flere skal med”-initiativ.

Nyt uddannelsestilbud går i luften i december
Væksthusets Forskningscenter, konsulenthuset Mploy og professionshøjskolen Metropol har i samarbejde med STAR udviklet de centralt udbudte ”Flere skal med” opkvalificeringskurser, der fra december 2017 løber af stablen for medarbejdere og ledere i de fleste af landets jobcentre.

Kurserne har til formål at klæde medarbejdere og ledere på til at løfte opgaven med at få ”Flere skal med”-målgruppen væk fra langvarig offentlig forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet.

STAR: viden fra BIP skal indgå
Allerede fra starten har det været et krav fra STAR, at viden fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) formidles og omsættes på kurserne. Væksthusets Forskningscenter, som står bag BIP, har derfor fået en særlig rolle i at formidle viden fra forskningsprojektet. Det er særligt den nye viden fra BIP om betydningen af beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgerens jobchancer, der er omdrejningspunktet for opkvalificeringskurserne.

På kurserne sættes troen på job i relation til et andet hovedtema, nemlig arbejdet med at kombinere virksomhedsrettede tilbud med, at borgerne får ordinære løntimer. Ifølge Charlotte Hansen, forskningschef i Væksthusets Forskningscenter, er der god ræson i at tænke netop disse to temaer sammen:

”Vores forskning viser, at beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgernes jobchancer er en hjørnesten i arbejdet med at få udsatte borgere i job. Det kalder på et ressourceorienteret fokus, hvor der sættes spot på borgerens potentialer og muligheder. Det går hånd i hånd med et øget fokus på virksomhedsrettet indsats og et fokus på lønnede timer. Når borgerne oplever et system, der tror på deres potentialer og er med til at synliggøre deres kompetencer, så bliver næste skridt at åbne virksomhedernes blik for dette. På virksomheden skal der tænkes i kombinationsmodeller, hvor der både arbejdes med videreudvikling af kompetencer og kvalifikationer i træningsforløb, men også i at borgerne skal aflønnes for de timer, hvor de reelt udfører et stykke arbejde, der skaber værdi på virksomheden”, fastslår Charlotte Hansen.

Kan mit jobcenter deltage?
Både jobcentre, der er med i ”Flere skal med”, og jobcentre der ikke er med, kan få pladser på kurserne. Der udbydes dels et tredages kursusforløb for medarbejdere og dels et todages forløb for ledere. Forløbene afvikles rundt i hele landet fra starten af december og ind i foråret 2018.

Du kan læse mere om indholdet på kurserne og tilmelding her:


Hvad er ”Flere skal med”?
Mere end 27.000 danskere har siddet fast i kontanthjælpssystemet i over fem år. Gennemsnitligt har de langvarige kontanthjælpsmodtagere været på kontanthjælp eller tilsvarende ydelse i 9,2 år.

En stor del af disse personer (37 pct.) har ikke fået en aktiv beskæftigelsesindsats inden for det seneste år.

For at hjælpe denne gruppe af borgere til (igen) at få fodfæste på arbejdsmarkedet, har STAR udmeldt satspuljeinitiativet ”Flere skal med”. Intentionen med initiativet er, at flest mulige i målgruppen opnår hel eller delvis selvforsørgelse i form af ordinært job eller fleksjob.

Et centralt redskab, der skal benyttes målrettet i ”Flere skal med”, er virksomhedsforløb med fokus på ordinære løntimer.


Du kan læse mere om “Flere skal med” på STAR’s hjemmeside.

 

 

Relaterede emner