Hvad sker der ved at lade

kvinder med somalisk baggrund

komme til orde?

Vi kan risikere at få nye input og perspektiver på beskæftigelsesindsatsen. Den risiko er vi villige til at tage! Vi sætter derfor gang i et nyt projekt, hvor vi sætter spot på kvinder med somalisk baggrund og deres refleksioner og perspektiver på deres beskæftigelsessituation.

Integration på det danske arbejdsmarked er en udfordring for mange kvinder med somalisk baggrund og særligt i aldersgruppen 30-59 år. 7 ud af 10 fra denne gruppe var på offentlig forsørgelse i 2016.

Væksthusets Forskningscenter tager derfor initiativ til et nyt projekt i håbet om, at vi fælles kan blive klogere på, hvordan vi kan arbejde med at skabe beskæftigelse for disse kvinder. Ved at anlægge et borgerperspektiv på udfordringen vil vi få udfoldet, hvordan kvinderne selv oplever deres situation, hvilke udfordringer og forhindringer de møder, og hvordan de selv oplever deres kompetencer i forhold til det danske arbejdsmarked.

Dataindsamlingen vil bestå af kvalitative interviews med kvinder med somalisk baggrund i aldersgruppen 30-59 år. Dataindsamlingen koncentreres om kvinder bosiddende i København, Aarhus, Odense og Aalborg, da 54 pct. af kvinderne er bosat i disse kommuner. I udvælgelsen af informanter vil vi tage højde for en række forskellige kriterier, så vi sikrer en bred repræsentation i forhold til job/ledighedssituation, alder, civilstand, antal år i Danmark mv.

Projektet løber fra maj 2018 til udgangen af december 2018.

Du kan læse mere om projektet her.

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Safaa Mohamed Ali på mobil 51 30 98 52 eller mail sma@vaeksthus.dk

 

Relaterede emner