Hvidovre

vender blikket mod

virksomhedssamarbejdet

I Jobcenter Hvidovre er det ikke så svært at finde praktikpladser til borgerne. Det svære er at matche den rigtige praktik med den rigtige borger og at sikre progression i praktikken henimod job. Et kompetenceudviklingskursus har i efteråret 2019 trænet medarbejderne i at understøtte gode match mellem borgere og virksomheder samt kvalificeret praktikopfølgningen.

Væksthusets Forskningscenter har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udviklet kompetenceudviklingskurset Match & Progression i den virksomhedsrettede indsats til Jobcenter Hvidovre.

Jobcenter Hvidovre har et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv og forholdsvis nemt ved at finde praktikpladser. Det fortæller Anja Vinther Jensen, projektleder i Hvidovre Kommunes Center for Beskæftigelse. Udfordringen er ifølge Anja, at praktikåbningerne ikke altid kan matches med en relevant borger. Det betyder enten, at pladserne ikke bliver besat, eller at borgere starter i praktikker, hvor der ikke er et godt match mellem virksomhed og praktikant.

De dårlige match forhøjer risikoen for manglende progression eller afbrudte praktiksamarbejder.

Jobcenter Hvidovre har på den baggrund ønsket at øge medarbejdernes fælles viden om, hvordan udsatte ledige matches med virksomheder, og hvordan man sikrer progression mod beskæftigelse i praktikker.

Casebaseret undervisning med afsæt i medarbejdernes egne sager
Netop de afbrudte praktikforløb har fået særskilt fokus på kompetenceudviklingskurset. Forud for tredje undervisningsmodul indsendte medarbejderne deres egne eksempler på praktikforløb, som blev afbrudt før tid. De eksempler dannede grundlag for casebaserede refleksioner og analyser af afbrydelserne:

Har vi overset noget i forhold til matchet? Har borger reelt haft mulighed for at skabe værdi for praktikstedet? Er der forskellige fortællinger om årsagerne til afbrydelsen blandt borger, virksomhed og jobcentret?

”Det, at vi selv bidrog med sager, gjorde undervisningen nærværende”, fortæller Anja. ”Problemstillingerne var genkendelige, fordi de var vores egne”.

Et ud af tre ben i omfattende medarbejderopkvalificering
Siden 2017 har Jobcenter Hvidovre gennem en 2-årig indsats investeret massivt i udvikling af medarbejdernes faglighed. Kurset i Match & Progression er det sidste af i alt tre ben, som Hvidovres medarbejderopkvalificering står på.

Først udviklede Hvidovre deres egen lokale variant af BIP og indførte progressionsmålinger som en fast del af aktivitetsparate borgeres forløb. Progressionsmålingerne har været et godt værktøj til at holde et jobfokus i borgersamtalerne og til at synliggøre progression, mener Anja.

Dernæst indledtes et intensivt kursusforløb i ressourceorienterede samtaler med Christina Jagd som underviser. Her trænede medarbejderne blandt andet at aktivere og forstærke borgerens motivation og ressourcer gennem samtalen. Som det sidste ben har medarbejderne nu fået en værktøjskasse med konkrete redskaber til at samarbejde med virksomhederne. De tre ben supplerer hinanden godt, siger Anja.

Godt rustede til det fremadrettede samarbejde med virksomhederne
Kurset i Match & Progression er helt i tråd med tendenserne i beskæftigelsesindsatsen, som også præger Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan, mener Anja. Der skal arbejdes mere virksomhedsrettet med alle jobcentrets målgrupper. Det er en ny tilgang for en del medarbejdere.

”Før har vi mere arbejdet ud fra en trappemodel med trinvis afklaring: ’Først skal du afklares, så skal du i praktik, så løntilskud, så job’. Vi skal til at arbejde mere med parallelle indsatser, hvor afklaringen indgår som en del af den virksomhedsrettede indsats”, siger Anja.

Hun er meget glad for den fælles viden og den fælles redskabskasse, som kurset har givet, på tværs af faggrupperne i de fem deltagende afdelinger:

”Det at blande medarbejderne på tværs har givet gode drøftelser på kursusdagene og større indblik i hinandens arbejde. Og det er befordrende for det øgede samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på tværs af for eksempel sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.”

” Vi skal også være med i Flere skal med 2, så kurset har været god forberedelse til det”, slutter Anja.

 

Relaterede emner