Kom bag kulissen i projekt

"Troen på borgernes jobchance"

Fire jobcentre er trukket i arbejdstøjet for at undersøge, hvad der påvirker beskæftigelsesmedarbejderens tro på og forventninger til, at ledige på kanten af arbejdsmarkedet kan komme i arbejde eller uddannelse. Nu kan du få et kig ind i maskinrummet i projekt ”Troen på borgernes jobchance” og få indblik i, hvad der eksperimenteres med i projektet.

I mange af landets jobcentre er der kommet fokus på betydningen af medarbejderens tro på borgerens jobmuligheder. Mange har fået øje på det forskningsresultat fra BIP, der viser, at der er en stærk sammenhæng mellem den professionelles forventninger til borgeren, og om borgeren rent faktisk lykkes med at komme i job.

”Hvad stiller vi op med det resultat?”, hører vi mange jobcentre spørge. ”Hvordan understøtter vi, at medarbejderne har positive forventninger til, at udsatte borgere kan lykkes med at komme i job?”

I projekt ”Troen på borgernes jobchance” har vi sat os for at skaffe mere viden om, hvad der påvirker beskæftigelsesmedarbejderens forventninger til borgerens muligheder for at komme i job eller uddannelse.

Det vil forhåbentlig sætte os i stand til at komme med forskningsbaserede bud på, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan arbejde med at styrke medarbejdernes generelle ”tro”; og hvordan man som medarbejder kan arbejde med at få eller genvinde troen på konkrete borgeres jobchancer, i de tilfælde hvor det er svært at se vejen frem mod arbejdsmarkedet.

AFPRØV IDÉERNE FRA PROJEKTET I EGEN ORGANISATION
Fra projektet udgiver vi nu et statusnotat, der giver et samlet overblik over de temaer, som projektdeltagerne arbejder med ude i de fire kommuner.

Download statusnotatet her

Er du nysgerrig på, hvordan man kan forsøge at påvirke troen på borgernes jobchance via små justeringer i dagligdagens jobcenterpraksis, kan du i statusnotatet finde inspiration til små greb, der kan afprøves i egen organisation.

Vi er også nysgerrige på, hvordan andre aktører i beskæftigelsesindsatsen arbejder med troen på jobchancen. Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du har erfaringer, du vil dele med os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du på anden vis ønsker at byde ind med nye perspektiver eller gode idéer til projektet.

Projektet er halvvejs i den toårige projektperiode, så vi har tid og plads til nye inputs.

LÆRING OG UDVIKLING – ET FORSKNINGSPROJEKT MED TO BEN AT GÅ PÅ
Når de udvalgte jobcentermedarbejdere i Silkeborg, Sønderborg, Odder og Frederiksberg undersøger deres egen praksis, er målet, at de lærer noget om, hvilke forhold der har en afsmittende virkning på deres tro på jobchancen – positivt såvel som negativt. Samtidig er målet også, at projektdeltagerne udvikler deres praksis henimod, at flere borgere mødes med positive forventninger i deres forløb mod job eller uddannelse.

Ved at deltagerne eksperimenterer og uddrager læring heraf, bliver både de som praktikere og vi som forskere klogere på parameteret ”troen på jobchancen” i beskæftigelsesindsatsen.

Følgende er eksempler på spørgsmål, som projektets aktionslæringsgrupper, søger at besvare:

  • Hvad sker der med ”troen”, når man som myndighedssagsbehandler selv tager ud på virksomhederne og etablerer praktikker og dermed lærer arbejdsgivere og arbejdspladser at kende?
  • Hvad sker der med ”troen”, når sagsbehandleren udskifter punktet skånebehov med et punkt om ressourcer i sin henvisning til virksomhedskonsulenten?
  • Hvad sker der med ”troen”, når en gruppe medarbejdere bevidst undgår negativt sprogbrug om borgerne og erstatter det med positivt sprogbrug i deres uformelle snak om borgere?
  • Hvad sker der med ”troen”, når man som leder indfører systematisk deling af succeshistorier på teammødet og beder medarbejderne uddrage læring heraf?

Her kan du læse mere om projektet ”Troen på borgernes jobchance”.

KONTAKTOPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte projekt- og forskningskonsulent Anja Tønder.

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk

 

Relaterede emner