Læringspartnerskab

med Jobcenter Gladsaxe

Jobcenter Gladsaxe, Væksthuset og Væksthusets Forskningscenter har indgået aftale om et 2-årigt læringspartnerskab.

Ambitionen med samarbejdet er at skabe fælles læring, refleksion og udvikling i forhold til at få udsatte ledige i job. Der er udvalgt to overordnede temaer, der skal arbejdes med i hele perioden, nemlig beskæftigelsesmedarbejdernes joborientering (tro på at borgerne kan komme i job) samt virksomhedssamarbejdet. De tre parter vil løbende formulere en række mere specifikke forskningsspørgsmål, der skal belyses. Forskningsprocessen består i en kombination af studier af eksisterede praksis, igangsættelse af nye tiltag og indspark fra eksisterende forskning på området.

Læringspartnernes roller i samarbejdet er:

  • Jobcenter Gladsaxe: Har myndighedsansvaret for borgerne. Visiterer til indsatserne og leverer selv indsatser til en del af borgerne.
  • Væksthuset: Leverer pr. 1. januar 2018 en integreret beskæftigelses-, sundheds- og socialfaglig indsats til udvalgte borgere.
  • Væksthusets Forskningscenter: Er ansvarlig for den løbende erfaringsopsamling og læring undervejs og vil spille ind med relevant forskning som inspiration til udvikling af nye tiltag.

Det ligger i samarbejdspro­jektets ånd, at læring, refleksion og udvikling skal foregå løbende. Derfor anvendes aktionslæring som metode i en model, hvor udvalgte medarbejdere selv er med til at definere aktioner knyttet til de to overordnede temaer, som de vil arbejde med løbende. Medarbejderne mødes i læringsgrupper med henblik på at reflektere, uddrage læring og formulere nye måder at arbejde med aktionerne på. Der afholdes halvårlige læringsworkshops med deltagelse fra alle tre parter.

Forskningscentrets aktiviteter vil foregå under og mellem læringsworkshopperne og har til hensigt at uddrage læring og erfaringer af det, der arbejdes med, samt give ny inspiration til det beskæftigelsesfaglige arbejde i borgerforløbene.

Projektet afsluttes ved udgangen af 2019.

Hvis du vil vide mere om læringsforløbet, er du velkommen til at kontakte projekt- og forskningskonsulent Anja Tønder på mobil 60 38 64 05 eller mail ant@vaeksthus.dk.

 

Relaterede emner