Nyt pilotprojekt

sætter barren højt

Københavns Professionshøjskole og Væksthusets Forskningscenter vil teste, om ledighedsperioden for udsatte borgere kan forkortes mar­kant ved at fokusere den virksomhedsrettede indsats til fra starten at oriente­re sig mod ansættelse.

Vi søger derfor deltagerkommuner til et nyt pilotprojekt.

EN VIRKSOMHEDSINDSATS MED ANSÆTTELSE SOM MÅL
Pilotprojektet tager afsæt i fem principper baseret på en rekrutteringstankegang. Fokus i rekrutteringstankegangen er at skabe et match mellem en jobkandidat og en virksomhed.

Principperne skal kvalificeres og testes af fem kommuner og ca. 375 jobkandidater. Jobkandidaterne skal findes blandt kommunernes aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere på ledighedsydelse.


Fem principper for en ansættelsesrettet virksomhedsindsats:

  1. Hurtigst muligt match mellem jobkandidaten og virksomheden, der baserer sig på et dybdegående kendskab til begge parter.
  2. Samarbejdet mellem jobkandidaten og virksomheden omhandler altid en potentiel ansættelse.
  3. Hurtigst mulig aflønning af de reelle arbejdstimer, som jobkandidaten lægger på virksomheden.
  4. I samarbejdet mellem virksomheden og jobkandidaten er der fokus på udvikling af de kompetencer, der er afgørende for mulig ansættelse/løntimer
  5. Behov for sideløbende indsats til jobkandidaten samt hjælpe-/støttebehov aftales med virksomheden og håndteres på samme måde, som virksomheden ellers håndterer særlige behov for allerede ansatte.

I projektet skal det afprøves og kvalificeres, hvordan de deltagende kommuner kan arbejde efter de fem principper, så virksomhedsforløbene mest effektivt bliver til rekruttering.

UDVIKLING OG EFERPRØVNING AF IDÉER, MODELLER OG LØSNINGER
I projektet udvikler vi systematisk redskaber, der kan understøtte arbejdet for de tre involverede parter i et ansættelsesrettet virksomhedsforløb – jobkandidat, virksomhed og jobcenter.

Projektets kerneaktiviteter tager afsæt i en serie af udviklingsværksteder. Her formulerer beskæftigelsesmedarbejdere fra de fem deltagerkommuner i samarbejde med forskere fra Københavns Professionshøjskole og Væksthusets forskningscenter konkrete idéer til, hvordan udfordringer i forskellige faser af et ansættelsesrettet virksomhedsforløb kan overvindes.

De konkrete løsningsmodeller, der udvikles, afprøves efterfølgende i den daglige praksis i deltagerkommunerne.

HVAD FÅR KOMMUNERNE UD AF AT DELTAGE?

  • Arbejde eksperimenterende med redskaber og organise­ringer, der understøtter orientering mod ansættelse
  • Træning af beskæftigelsesmedarbejderes kompetencer til at udøve rekrutteringsstøtte til virksomheder ift. udsatte jobkandidater
  • Være frontløber ift. en virksomhedsrettet indsats med jobeffekter.

Du kan læse mere op projektet i disse to notater:

Ansættelsesrettede virksomhedsforløb – kort version
Ansættelsesrettede virksomhedsforløb – lang version

KONTAKT OS, HVIS DIN KOMMUNE ØNSKER AT DELTAGE
Vi leder efter fem kommuner, som vil være med i pilotforsøget, og som hver vil indgå med 75 jobkandidater samt deltage med relevante medarbejdere og ledere til udvikling og afprøvning.

Projektet forventes at starte op i 2019 og vil løbe over to år.
Aftaler om deltagelse skal være på plads ved udgangen af maj 2018.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Væksthusets Forskningscenter. Kontakt en af følgende, hvis du vil høre mere om projektet:

Mikkel Bo Madsen, Docent, ph.d., Københavns Professionshøjskole:
mbma@phmetropol.dk, tlf. 24 29 63 85

Charlotte Hansen, Forskningschef, ph.d., Væksthusets Forskningscenter:
chh@vaeksthus.dk, tlf. 28 88 13 66

 

Relaterede emner