GAMING BLANDT UDSATTE UNGE:

HAR DU VIDEN,

SÅ DEL DEN MED OS

Har du viden om gaming blandt udsatte unge ledige, herunder hvordan gaming fremmer eller hæmmer de unges muligheder for at starte i uddannelse eller job? Så hører vi gerne fra dig!

Unge bag computerskærme i mørke kælderlokaler. For meget chips og cola – og for lidt søvn og motion. Sådan associerer mange, når de hører ordet ”gamer”. Mange sætter dermed også lighedstegn mellem gaming og en usund fritidsinteresse.

Men kan gaming faktisk være en adgangsgiver til jobs eller uddannelse? Opbygger de unge evner via deres gaming, som kan være kompetencegivende til uddannelser, eller som efterspørges af arbejdsgivere? Enten på det traditionelle arbejdsmarked eller på et af de nye digitale arbejdsmarkeder?

I Væksthusets Forskningscenter har vi sat os for at skaffe viden om potentialer og faldgruber i de nye job- og indtjeningsmuligheder, der ligger inden for gaming og e-sport.

Til det har vi brug for hjælp.

Kan gaming være et slutmål eller delmål i beskæftigelsesindsatsen?
Hovedambitionen med vores nye forskningsprojekt er at undersøge, hvorvidt unge, der bruger en stor del af deres fritid på at game, kan udnytte den interesse til at oparbejde enten en supplerende indtægt, et ordinært arbejde eller blive optaget på en uddannelse.

Vi kigger også på, om gaming alternativt kan være gavnligt for de unge i forhold til at oparbejde mestringsevner, blive en del af et netværk, eller opnå større tro på egne evner. Delmål, som vi ved øger job- og uddannelsessandsynligheden.

Samtidig har vi blik for, om der kan være negative konsekvenser ved gaming, som mindsker særligt psykisk sårbare unges sandsynlighed for at blive klar til at starte uddannelse eller arbejde.

Sådan kan du hjælpe os videre
Projektet er i en indledende fase, hvor vi arbejder på at kortlægge eksisterende viden og finde relevante samarbejdspartnere og inspiratorer. Lige nu leder vi særligt efter nogle, der har konkret praksiserfaring med unge gamere, som modtager en beskæftigelsesrettet indsats i jobcentret med henblik på at komme i uddannelse eller arbejde.

Er du eksempelvis sagsbehandler, jobkonsulent eller UU-vejleder og har mange samtaler med unge, der ikke er i uddannelse eller job, og som bruger meget tid på gaming? Eller har du erfaring fra gamingcaféer eller andre aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen målrettet gamere? Så er vi meget interesserede i at høre fra dig og håber, at du vil i dialog og dele din viden med os.

Kontaktinfo
Kontakt projektleder Safaa Mohamed Ali, hvis du har praksiserfaringer, du vil dele med os, hvis du gerne vil vide mere om projektet, eller hvis du brænder for at give os inspiration.

Safaa Mohamed Ali, mobil 51 30 98 52, mail sma@vaeksthus.dk

 

Relaterede emner