Nyt samarbejde belyser

langtidslediges

arbejdsidentitet

Hvad sker der med arbejdsidentiteten, når et menneske oplever langvarig ledighed – og hvordan arbejder beskæftigelsessystemet med langtidslediges arbejdsidentitet? Det spørgsmål bliver vi klogere på gennem et speciale, som to sociologistuderende fra Københavns Universitet foretager i samarbejde med Væksthusets Forskningscenter.

I en arbejdsnation som Danmark, hvor identitet i høj grad kædes sammen med beskæftigelse, lever en række langtidsledige uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. De har ikke mulighed for at bygge deres identitet op omkring en kernebeskæftigelse – men er dét det samme som, at de ikke har nogen arbejdsidentitet? Og hvad betyder det i øvrigt for borgernes arbejdsidentitet, at de udover at have været væk fra arbejdsmarkedet i flere år også kæmper med udfordringer af fx social og helbredsmæssig karakter?

Specialet ser også på, hvordan beskæftigelsessystemet tager højde for, imødekommer og arbejder med den enkelte borgers arbejdsidentitet. Beskæftigelsessystemets opgave er at hjælpe den langtidsledige ind på arbejdsmarkedet hurtigst muligt, hvilket kan betyde, at den langtidsledige bliver udfordret på, om den stillingsfunktion, som arbejdsidentiteten er opbygget omkring, er realistisk set ud fra beskæftigelsesmedarbejderens perspektiv. Beskæftigelsesmedarbejderen kan måske endda opleve, at borgerens arbejdsidentitet spænder ben for, at borgeren kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet i andre jobfunktioner end den ønskede.

Vi anvender både et borger- og et sagsbehandlerperspektiv i undersøgelsen. På den måde bliver vi bedre i stand til at forstå de dilemmaer, der eventuelt kan udspille sig i forbindelse med den beskæftigelsesindsats, som den langtidsledige møder og tilbydes.

Projektet løber fra september 2018 til ultimo marts 2019.

Du kan læse mere om projektet her.

Hvis du vil vide mere, er du også meget velkommen til at kontakte specialeskriverne Anna Høeg Rasmussen og Sarah Maria Brandt.

Anna Høeg Rasmussen, mobil 40 58 11 89, mail annahrasmussen@hotmail.com
Sarah Maria Brandt, mobil 27 15 15 46, mail sarahmariabrandt@gmail.com

 

Relaterede emner