Praktikant til

Væksthusets

Forskningscenter

Vil du være med til at forske i, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan blive endnu bedre til at hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet? Har du erfaring med kvalitative metoder, og er du skarp til at analysere interview- og observationsdata? Så er du måske den praktikant, vi søger!

Væksthusets Forskningscenter søger i foråret 2020 en praktikant til at understøtte et af vores større forskningsprojekter, projekt ”Troen på borgernes jobchance”. Projektet er et praksisforskningsprojekt i samarbejde med fire kommunale jobcentre: Odder, Silkeborg, Sønderborg og Frederiksberg.

Projektet er søsat for at undersøge, hvad der påvirker jobcentermedarbejderens forventninger til og tro på den lediges chancer for at komme i job eller uddannelse. Fra tidligere forskning ved vi, at der er en stærk sammenhæng mellem den professionelles forventninger og den lediges sandsynlighed for at komme i job.

Du kan læse mere om projekt ”Troen på borgernes jobchance” her.

Indhold i praktikken
Da projektet afsluttes i efteråret 2020, vil du komme til at indgå i projektets sidste fase. Vi har både brug for hjælp til ny kvalitativ dataindsamling og til at bearbejde og skabe overblik over alle de indsamlede data. Samtidig skal du være med til at give inputs til, hvordan afrapporteringen af projektets resultater skal foregå. Du vil blive en del af et lille team, der arbejder på projektet, så du skal kunne trives med at indgå i et tæt teamsamarbejde.

Eksempler på konkrete arbejdsopgaver i praktikperioden:

 • Deltage i og på sigt selv gennemføre observationer og interviews med medarbejdere i de fire jobcentre samt med ledige tilknyttet jobcentrene
 • Transskribering af interviewmateriale
 • Bistå med at systematisere og analysere projektets indsamlede data
 • Opgaver i relation til formidling af projektets fund
 • Medvirke på workshops i de fire jobcentre

Der kan eventuelt også komme opgaver i relation til andre af forskningscentrets aktiviteter.

Vi forestiller os, at du:

 • Er i gang med en kandidatuddannelse i socialt arbejde, sociologi, antropologi eller anden relevant universitetsuddannelse
 • Har erfaring med kvalitative metoder, herunder interviews og observation
 • Har stærke analytiske evner
 • Er god til at formulere dig på skrift
 • Har interesse for beskæftigelsesområdet
 • Har lyst til at deltage i ”feltarbejde” i de jobcentre, der indgår i projektet – der kan forekomme flere rejsedage til Jylland (vi betaler selvfølgelig transporten)

Vi tilbyder
Vi tilbyder 5 måneders fuldtidspraktik under hensyntagen til din studieordning og øvrige studiemæssige forpligtelser, fra 1. februar 2020 til og med juni 2020. Praktikopholdet er ulønnet.

Du får mulighed for at blive en del af en arbejdsplads, der er drevet af et ønske om at gøre en forskel. Forskningscentret er en del af Væksthuset, som er en socialøkonomisk virksomhed, der er sat i verden for at hjælpe ledige med at komme i job eller uddannelse. Forskningscentret er beliggende på Amager sammen med Væksthusets hovedkontor.

Ansøgning
Hvis du er interesseret i at blive praktikant hos os, så send os en motiveret ansøgning på ant@vaeksthus.dk. Skriv ”Praktikant til Forskningscentret” i emnefeltet.

Vi afholder samtaler løbende.

Er du interesseret i at høre mere om praktikopholdet, så kontakt projektleder Anja Tønder
på telefon 60 38 64 05 eller mail ant@vaeksthus.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

 

Relaterede emner