Sagsbehandleren

påvirker udsatte

lediges jobchancer

Nye resultater fra det store, danske forskningsstudie, Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), viser, at en sagsbehandler, der tror på den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagers jobmulighed, øger personens job- eller uddannelseschance med 33%. Et sagsbehandlerskift reducerer jobchancen med 22%.

TROEN PÅ BORGEREN PÅVIRKER JOBCHANCEN
De nye resultater viser, at der er en direkte (og kausal) sammenhæng mellem sagsbehandlerens tro på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres jobmuligheder og deres faktiske jobchancer.

“En øget tro på, at kontanthjælpsmodtageren kommer i job, øger job- eller uddannelseschancen med 33%. Det betyder, at hvis du sender den samme kontanthjælpsmodtager ind til to forskellige sagsbehandlere, og den ene tror på vedkommendes jobchance, og den anden ikke gør, vil grundsynet alene betyde, at kontanthjælpsmodtageren er stillet 33% bedre hos den person, der tror på personens jobmulighed,” fastslår Charlotte Hansen, ph.d. og forskningschef fra Væksthusets Forskningscenter.

I analyserne er der taget højde for, at det ikke er forhold hos kontanthjælpsmodtageren, der er afgørende for sagsbehandlerens tro. Resultaterne er renset for betydningen af arbejdsmarkedshistorik, forsørgelseshistorik, etnicitet, køn, alder, geografi mv.

”Vi har populært sagt beregnet sagsbehandlerens joborientering, som er et mål for sagsbehandlerens generelle indstilling til sine borgeres jobchance, uden at den er ”forurenet” af sagsbehandlerens subjektive vurdering af den enkeltes jobchance. Resultaterne betyder, at sagsbehandleren kan påvirke den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagers chance for at få et job alene ved at ændre sin tilgang til vedkommende,” fastslår Michael Rosholm, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Han har analyseret alle data i Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP).

SAGSBEHANDLERSKIFT REDUCERER JOBCHANCEN
Kontanthjælpsmodtageres jobchance er også påvirket af sagsbehandlerskift. Et sagsbehandlerskift reducerer jobchancen for den enkelte med 22%. I forskningsprojektet oplever 40% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mindst ét sagsbehandlerskift.

”Vi har nu et forskningsmæssigt belæg for at sige, at sagsbehandlerskift er en kritisk faktor i forhold til kontanthjælpsmodtageres jobmuligheder,” fastslår Charlotte Hansen.

HER KAN DU DOWNLOADE FORSKNINGSRAPPORTERNE
Der er udarbejdet to publikationer, der omhandler forskningsresultaterne om sagsbehandlereffekten.

Den ene er et resume af hovedpointerne fra den nye undersøgelse. Den anden er den fulde version af analysen af sagsbehandlereffekten.

Hovedpointer. Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer.
Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer (selve forskningsrapporten).

 

Relaterede emner