Væksthusets Forskningscenter

skal evaluere CUBB

CUBB er sat i verden for at igangsætte en omstilling fra standardiserede beskæftigelsesindsatser til indsatser, hvor borgeren i højere grad inddrages og gives ejerskab til at mestre eget liv. Når CUBB fra januar 2020 ser dagens lys, er Væksthusets Forskningscenter med som evaluator af det ambitiøse tiltag.

Væksthusets Forskningscenter ønsker at skabe mere viden om potentialerne i øget borgerinddragelse. Derfor har vi takket ja til over de næste fire år at evaluere Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB).

Centrets potentialer for at påvirke den fremtidige beskæftigelsespolitik er store. Derfor er det også en vigtig opgave at evaluere og dokumentere centrets resultater.

CUBB bygger bro mellem forskning og praksis
Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser er et nyt fireårigt initiativ, hvis formål er at igangsætte en omstilling af de offentlige beskæftigelsesindsatser i retning af øget borgerinddragelse.

I CUBB udvikles nye beskæftigelsesindsatser i et samarbejde mellem forskning, kommunal praksis og borgerne selv. CUBB bygger videre på erfaringerne fra LISES projektet, men er kapacitetsmæssigt en langt større satsning. Ambitionerne er også høje. Målet er at ændre tilgangen og mindsettet i den kommunale jobcenterpraksis, så flere udsatte borgere reelt oplever sig som aktører med handlekraft i deres eget ledighedsforløb.

CUBB er etableret som et partnerskab mellem Holstebro, Herning, Silkeborg og Vesthimmerland kommuner samt Aalborg Universitet. CUBB er finansieret delvist gennem en donation fra den A.P. Møllerske Støttefond og delvist via medfinansiering fra de fire kommuner og Aalborg Universitet.

Evaluering af principper, der guider mod øget borgerinddragelse
Som ekstern evaluator skal Væksthusets Forskningscenter både være med til at udvikle et antal principper bag aktiviteterne i CUBB og undervejs efterprøve principperne. Er principperne meningsfulde og til at handle ud fra? Bliver de fulgt af kommunerne? Og fører de i så fald til de ønskede resultater i form af øget borgerinddragelse – og øget beskæftigelsesfrekvens?

Evalueringsformen kaldes en ”principfokuseret evaluering”. Hensigten med evalueringsformen er at skabe et retningsgivende grundlag for, at partnerkommunerne kan iværksætte og understøtte processer i deres beskæftigelsesindsats, der involverer og ansvarliggør borgerne selv.

Samtidig er hensigten også at skabe anvendelsesorienteret og overførbar viden, som kan inspirere andre kommuner til at udvikle og forbedre borgerinddragelsen i deres indsatser ved at følge de gennemprøvede og eventuelt reviderede principper.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om CUBB og LISES her.

 

Relaterede emner