Tilmeld dig vores nyheder

* = required field

Ved at udfylde denne fomular accpterer du at abonnere på nyhedsbrevet

LinkedIn

    LinkedIn Company Updates

  • 1 Months, 16 Days Agoview on linkedin

    Væksthusets Forskningscenter

    I kølvandet på vores udgivelse tidligere på ugen følger Væksthusets Forskningscenter op med yderligere to nye rapporter fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP). Med de nye analyser kan vi give en grundig karakteristik af deltagerne i BIP og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere generelt. De er - ikke overraskende - en udsat gruppe i det danske samfund. Både hvad angår arbejdsmarkedstilknytning, uddannelsesbaggrund, sundheds- og kriminalitetsforhold. Analyserne viser imidlertid også, at det IKKE er borgernes udsathed og omfanget af deres problematikker, der er mest afgørende for, om de kommer i job eller uddannelse. Sagsbehandleren spiller en afgørende rolle. Der er stor forskel på de enkelte sagsbehandleres effektivitet i forhold til at få borgerne i job (tallene spænder fra 7% i job/uddannelse til 23% i job/uddannelse) - og forskellen bliver kun større, når vi kontrollerer for borgernes karakteristika. Forskellene skyldes altså ikke, at de mest effektive sagsbehandlere har de mest ressourcestærke borgere. Snarere handler det om sagsbehandlerens tilgang til borgeren, og hvilke muligheder borgeren tilbydes. Du kan læse mere på vores hjemmeside, hvor du også kan downloade de to nye rapporter:  https://lnkd.in/g7qkWTj

>