Nyt pilotprojekt sætter barren højt

Københavns Professionshøjskole og Væksthusets Forskningscenter søger deltagerkommuner til et pilotprojekt, der vil teste virkningen af en ansættelsesrettet virksomhedsindsats.

Categories:

Småjob som bro til arbejdsmarkedet

Ordinære løntimer i en virksomhed kan være en bro til (delvis) selvforsørgelse for udsatte ledige. Men der er nogle punkter, man skal være opmærksom på, når redskabet tages i brug.

Categories:

Flere skal med opkvalificeringsforløb

Omsætning af resultaterne fra Beskæftigelses Indikator Projektet er omdrejningspunkt, når jobcenterledere og -medarbejdere tager på kursus som led i STAR’s “Flere skal med”-initiativ.

Categories:

Spot på samtalen

I en ny analyse stiller vi skarpt på den kommunikation, der hver dag finder sted på alle landets jobcentre, når aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er til møde med deres tilknyttede beskæftigelsesmedarbejder.

Categories: