Archives

BIP Sagsbehandlerens betydning – hovedpointer

BIP Sagsbehandlerens betydning

BIP indikatorer og jobsandsynlighed – hovedpointer

BIP Indikatorer og jobsandsynlighed

Baggrundsnotat om indikatorer

Spørgeskema til borgere

Dialogguide og handlingsplan

Spørgeskema til sagsbehandlere

Progressionskort til borgere

Litteraturreview ifm. BIP