Archives

What affects job prospects?

Ikke-vestlige indvandrere – karakteristika, jobparathed og aktive indsatser

Virksomme elementer på vejen til job

Effektive sagsbehandlerstrategier i beskæftigelsesindsatsen

Karakteristika ved udsatte borgere og prædiktion af deres jobsandsynlighed

Aktiv beskæftigelsesindsats og progression

BIP Sagsbehandlerens betydning – hovedpointer

BIP Sagsbehandlerens betydning

BIP indikatorer og jobsandsynlighed – hovedpointer

BIP Indikatorer og jobsandsynlighed