Archives

Effektive sagsbehandlerstrategier i beskæftigelsesindsatsen

Karakteristika ved udsatte borgere og prædiktion af deres jobsandsynlighed

Aktiv beskæftigelsesindsats og progression

BIP Sagsbehandlerens betydning – hovedpointer

BIP Sagsbehandlerens betydning

BIP indikatorer og jobsandsynlighed – hovedpointer

BIP Indikatorer og jobsandsynlighed

Baggrundsnotat om indikatorer

Spørgeskema til borgere

Dialogguide og handlingsplan