Archives

BIP Sagsbehandlerens betydning – hovedpointer

BIP Sagsbehandlerens betydning

Spot på samtalen

HOVEDPOINTER: Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv

Tjekliste for beskæftigelsesfaglighed

Baggrundsnotat om indikatorer

Spørgeskema til borgere

Dialogguide og handlingsplan

Litteraturreview ifm. BIP

Komprimeret dialogguide