beskæftigelses

indikator

Projektet

bip_logo1Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er et projekt, der skaber ny viden og skærper et fagligt fokus på beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige i Danmark.

Målet med projektet er at undersøge sammenhængen mellem udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og sandsynligheden for, at den udsatte ledige kommer i arbejde. Det er viden, som fremover skal bruges til at kvalitetssikre og evaluere effekten af beskæftigelsesindsatser til gavn for udsatte ledige. Og samtidig vil den være til gavn for beskæftigelsesmedarbejdernes måde at handle og tænke på i arbejdet med udsatte ledige.

Det er første gang nogensinde, der er gennemført et så omfattende progressionsmålingsprojekt. Helt konkret er projektet blevet gennemført i samarbejde mellem 10 jobcentre i Danmark, en ekspertgruppe sammensat af forskere og praktikere samt Væksthuset. Fra 2011 til 2016 har omkring 4.000 udsatte ledige og mere end 300 jobcentermedarbejdere medvirket i projektet.

Dataindsamlingen til BIP blev afsluttet ved udgangen af 2016. I 2017 og 2018 udgiver vi løbende resultater fra forskningsprojektet. Du finder alle publikationer fra projektet nedenfor.

PUBLIKATIONER FRA BIP

 

BAGGRUND FOR BIP
I Danmark bruger vi over 4 mia. kr. årligt på aktiv beskæftigelsesindsats for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Men effekten er beskeden! For eksempel ved vi, at 63 pct. af alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været på offentlig forsørgelse i mindst 80 pct. af tiden de seneste 5 år. Det er lang tid, og derfor kan det være gavnligt at opstille delmål undervejs, så man bedre kan vurdere, om indsatserne, der tilbydes den ledige, reelt er med til at øge sandsynligheden for et job.

Før BIP eksisterede der på området ikke en fælles forståelse af, hvad der er vigtigt at måle progression på. Men efter et års udviklingsarbejde, lykkedes det at identificere 11 indikatorer for arbejdsmarkedsparathed, som jobcentermedarbejderne i projektets tilknyttede jobcentre har målt progression på ca. hver tredje måned. På den måde har vi kunnet følge udsatte lediges progression tæt på og se, hvilke beskæftigelsesindsatser, der har effekt.

PROJEKTKONSTELLATION OG ORGANISERING
Det er Væksthuset, som står bag BIP og finansierer det. Væksthuset er en erhvervsdrivende fond, hvor overskuddet blandt andet går til udvikling, forskning eller formidling på beskæftigelsesområdet. Projektleder er projekt- og forskningschef, Charlotte Liebak Hansen.

Projektet har i dataindsamlingsperioden haft en ekspertgruppe tilknyttet. Gruppen bestod af en række forskere og praktikere inden for beskæftigelsesområdet. De har været med til at sikre den forskningsmæssige og praksisbaserede kvalitet i projektet. Ekspertgruppen har desuden bidraget på forskellig måde i arbejdsgrupper, der har leveret input til projektets forskellige faser.

Projektets ekspertgruppe bestod af:

Følgende jobcentre har deltaget i projektet:

  • Jobcenter Vordingborg
  • Jobcenter Viborg
  • Jobcenter Horsens
  • Jobcenter Sønderborg
  • Jobcenter Rebild
  • Jobcenter Aarhus
  • Jobcenter Thisted
  • Jobcenter Vejen
  • Jobcenter Silkeborg
  • Jobcenter Faxe

ARRANGEMENTER
Vi afholder forskellige arrangementer, hvor vi fortæller om den nyeste viden og resultater på området. Hold øje med nyheder her på vores hjemmeside, og tilmeld dig der.

KONTAKTOPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte projekt- og forskningsleder Charlotte Liebak Hansen, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet. Vi stiller gerne op og fortæller mere om BIP.

Charlotte Liebak Hansen, mobil 2888 1366, chh@vaeksthus.dk

 

Relaterede emner