Baggrundsnotat om indikatorerne | Beskæftigelses Indikator Projektet