Evaluering af

borgerinddragende

beskæftigelsesindsatser

Væksthusets Forskningscenter skal over en fireårig periode evaluere Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB).

CUBB er et fireårigt initiativ, hvis formål er at igangsætte en omstilling af de offentlige beskæftigelsesindsatser i retning af øget borgerinddragelse.

CUBB er etableret som et partnerskab mellem Holstebro, Herning, Silkeborg og Vesthimmerland kommuner samt Aalborg Universitet. CUBB er finansieret gennem en donation fra den A.P. Møllerske Støttefond og via medfinansiering fra de fire kommuner og Aalborg Universitet.

EVALUERING AF PRINCIPPER, DER GUIDER MOD ØGET BORGERINDDRAGELSE
I samarbejde med de deltagende kommuner og forskerholdet fra Aalborg Universitet skal Væksthusets Forskningscenter være med til at udvikle et antal principper bag aktiviteterne i CUBB. Som ekstern evaluator skal vi desuden evaluere principperne undervejs:

  1. Er principperne meningsfulde og til at handle ud fra?
  2. Bliver de fulgt af kommunerne?
  3. Og hvis de gør, fører de til de ønskede resultater i form af øget borgerinddragelse?

Evalueringsformen kaldes en ”principfokuseret evaluering”. Evalueringen skal belyse, hvordan der på politisk, organisatorisk og udførende niveau udvikles og arbejdes med modeller for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser. Den principbaserede evaluering suppleres med en resultatbaseret evaluering, der hovedsageligt belyser, hvorvidt projektet indfrier de forventede beskæftigelseseffekter.

Den samlede evaluering skal trække læring og indsigt ud, som kan guide andre kommuner til at iværksætte borgerinddragende beskæftigelsesindsatser.

Evalueringen foregår i perioden 2020-2024.

KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du vil vide mere om evalueringsprojektet, er du velkommen til at kontakte projekt- og forskningskonsulent Anja Tønder.

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk

 

Relaterede emner