Langtidslediges

arbejdsidentitet

Væksthusets Forskningscenter har i efteråret 2018 indgået et samarbejde med to specialestuderende i sociologi fra Københavns Universitet. Formålet med specialet er at belyse, hvad der sker med arbejdsidentiteten, når et menneske mister sit job og er ledig i en længere periode. Dertil hvordan der arbejdes med langtidslediges arbejdsidentitet i beskæftigelsesindsatsen.

I august 2018 var 2.760.000 personer i job i Danmark. Antallet af lønmodtagere satte dermed en ny rekord. Danmark er på mange måder et arbejdssamfund, og arbejdet spiller en stor rolle i menneskets identitetsskabelse. Men i Danmark har vi også en gruppe langtidsledige, som i en længere periode har stået uden for arbejdsmarkedet.

Hvordan påvirkes arbejdsidentiteten af langvarig ledighed, og hvad sker der, hvis man derudover har udfordringer af social, helbredsmæssig og/eller personlig karakter? Hvordan oplever den langtidsledige samarbejdet med beskæftigelsessystemet i forhold til opretholdelse, genetablering eller videreudvikling af arbejdsidentiteten?

Hvordan oplever beskæftigelsesmedarbejderne, at langtidsledighed kan påvirke arbejdsidentiteten hos borgerne? Og hvad stiller man op som fagperson, hvis man oplever, at arbejdsidentiteten hos borgeren er forsvundet – eller omvendt, hvis en stærk arbejdsidentitet opleves som bremsende for, at borgeren kan få en hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet i andre arbejdsfunktioner end dem, som en eventuel stærk arbejdsidentitet er bundet op på?

Det er nogle af de spørgsmål, som specialet vil gøre os klogere på.

Dataindsamlingen består af kvalitative interviews med langtidsledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der tidligere har været i ordinær beskæftigelse og/eller har en uddannelse, samt kvalitative interviews med de pågældende borgeres sagsbehandlere. Der anlægges således både et borger- og et sagsbehandlerperspektiv i undersøgelsen. På den måde bliver vi bedre i stand til at forstå de dilemmaer, der eventuelt kan udspille sig i forbindelse med den beskæftigelsesindsats, som den langtidsledige møder og tilbydes.

Projektet løber fra september 2018 til ultimo marts 2019.

KONTAKTOPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte specialeskriverne Anna Høeg Rasmussen og Sarah Maria Brandt, hvis du vil vide mere om projektet.

Anna Høeg Rasmussen, mobil 40 58 11 89, mail annahrasmussen@hotmail.com
Sarah Maria Brandt, mobil 27 15 15 46, mail sarahmariabrandt@gmail.com

 

Relaterede emner