Potentialer i

borgerinddragelse

Formålet med dette projektet er at udforske nye, innovative løsninger i beskæftigelsesindsatsen, som er baseret på udsatte lediges vurderinger af og perspektiver på beskæftigelsesindsatser. Projektet vil koncentrere sig om fire sammenhængende hovedtemaer:

  1. Indsamle viden set fra et borgerperspektiv: Hvilken viden får vi omkring potentialer og konsekvenser af aktiv beskæftigelsesindsats, når vi spørger de udsatte ledige selv?
  2. Anvende den indsamlede viden: Hvordan kan denne unikke viden anvendes i beskæftigelsesindsatsen?
  3. Involvering af udsatte ledige: Hvordan kan det bidrage til udvikling af praksis, når vi  involverer de udsatte ledige i beskæftigelsesindsatsen – og hvilke potentielle udfordringer kan det skabe for beskæftigelsesmedarbejderne?
  4. Løsninger og modeller: Har vi brug for en ny type beskæftigelsesmedarbejder?

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aalborg Universitet og Væksthusets Forskningscenter. Projektet løber frem til efteråret 2020.

KONTAKTOPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte Lektor, ph.d., Dorte Caswell fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, hvis du vil høre mere om projektet.

Dorte Caswell, mobil 2396 3284, mail caswell@socsci.aau.dk 

 

Relaterede emner