Betydningen af

aktive indsatser og

effektive sagsbehandlere

I juni 2018 har Væksthusets Forskningscenter udgivet tre nye publikationer fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP). Michael Rosholm, Professor i økonomi fra Aarhus Universitet, har stået i spidsen for analyserne af det omfattende datamateriale, som består af mere end 27.000 målinger af 4.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres progression over fire år.

De tre rapporter har fokus på:

Karakteristika ved udsatte borgere og prædiktion af deres jobsandsynlighed
Grundig karakteristik af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til bl.a. uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedstilknytning, familiesituation, helbredsproblematikker og lovovertrædelser. Derudover analyse af, hvad der spiller ind på deres jobsandsynlighed.

Aktiv beskæftigelsesindsats og progression
Her undersøges sammenhængen mellem borgernes progression i beskæftigelsessystemet og hvilke aktive indsatser, de har deltaget i. Rapporten belyser særligt betydningen af ikke at deltage i nogen indsats, samt hvilke indsatskombinationer der er bedst til at skabe progression mod arbejdsmarkedet.

Effektive sagsbehandlerstrategier i beskæftigelsesindsatsen
Her belyses, hvor gode sagsbehandlerne er til at få borgerne i job eller uddannelse, og hvad der kendetegner de mest effektive sagsbehandlere.

DU KAN HENTE PUBLIKATIONERNE HER
Karakteristika ved udsatte borgere og prædiktion af deres jobsandsynlighed
Aktiv beskæftigelsesindsats og progression
Effektive sagsbehandlerstrategier i beskæftigelsesindsatsen

Du kan læse mere om Beskæftigelses Indikator Projektet her, hvor du også kan finde alle tidligere publikationer fra projektet.

 

Relaterede emner