Ikke-vestlige indvandrere

Karakteristika, jobparathed

og aktive indsatser

I en ny rapport fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) sætter vi fokus på udsatte ledige med indvandrerbaggrund og denne gruppes karakteristika, arbejdsmarkedsparathed og deltagelse i aktive beskæftigelsesindsatser. Michael Rosholm, Professor i økonomi fra Aarhus Universitet, har stået for analyserne.

Den nye analyse bygger på data vedrørende de flygtninge, indvandrere og deres efterkommere, som indgår i BIP. Formålet med analysen er at beskrive gruppen af ikke-vestlige flygtninge/indvandrere og efterkommere i BIP og sammenligne dem med gruppen af etniske danskere i BIP. Begge grupper beskrives i rapporten på en række observerbare karakteristika samt deres progression i arbejdsmarkedsparathed, deltagelse i aktive indsatser, jobsøgning og beskæftigelsesomfang.

10% af de ikke-vestlige kvinder i BIP kommer i job (ordinært job, løntilskud, fleksjob, småjob) eller uddannelse inden for et år, mens det samme gælder for 17% af de aktivitetsparate med etnisk dansk baggrund. Tilsvarende kommer 15% af de ikke-vestlige mænd i job eller uddannelse inden for et år mod 22% af etnisk danske aktivitetsparate mænd.

Den nye rapport giver nogle bud på hvilke problemstillinger, der kan ligge bag de ikke-vestliges lavere arbejdsmarkedstilknytning, og hvordan deres sammensætning af udfordringer adskiller sig fra de etnisk danske borgeres udfordringer.

Analysen viser, at de ikke-vestlige borgere i mindre grad end de etnisk danske borgere slås med eksempelvis psykiske lidelser, sociale problemstillinger og misbrug. De ikke-vestliges udfordringer er derimod karakteriseret ved manglende kendskab til arbejdsmarkedsforhold, mindre tilknytning til arbejdsmarkedet samt lavt uddannelsesniveau.

Alligevel tilbydes aktivitetsparate med ikke-vestlig baggrund sjældnere en jobrettet indsats end aktivitetsparate med dansk baggrund. Til gengæld deltager de i meget højere grad end de etnisk danske borgere i opkvalificerende indsatser.

Samlet set peger analysen i retning af, at beskæftigelsessystemet bør sammentænke de to indsatstyper og sætte ind med en indsats, der er målrettet jobrettet opkvalificering, viden om arbejdsmarkedet og konkrete jobmatch.

Du kan downloade publikationen her:
Ikke-vestlige indvandrere – karakteristika, jobparathed og aktive indsatser

 

Relaterede emner