Ordinære løntimer som

beskæftigelsesfremmende

redskab

Væksthuset og Odense Kommune har i 2017 samarbejdet om et udviklingsprojekt – Projekt Småjob – hvor man undersøgte, hvordan virksomhedspraktikker i ressourceforløb kan udmønte sig i ordinære løntimer. Væksthusets Forskningscenter har opsamlet og analyseret erfaringerne fra projektet.

Erfaringsopsamlingen viser, at ordinære løntimer i en virksomhed kan være en bro til (delvis) selvforsørgelse for udsatte borgere. Men der er en række punkter, man som beskæftigelsesmedarbejder skal være opmærksom på, når redskabet tages i brug.

Et særligt vigtigt punkt er, hvordan man “timer” brugen af lønnede timer som redskab i det konkrete samarbejde mellem en borger og en virksomhed. Her er erfaringerne fra praksis meget blandede, hvorfor beskæftigelsesmedarbejdere bør være opmærksomme på, at redskabet ikke serveres ens til alle arbejdsgivere og borgere.

Resultaterne af analysen skal ikke opfattes som endelige konklusioner på området, idet datagrundlaget i analysen er meget beskedent. Det skyldes, at erfaringerne fra praksis med etablering af småjobs endnu er sparsomme. Analysen skal derimod ses som en opsamling af centrale opmærksomhedspunkter til videre refleksion i det fremadrettede arbejde med småjobs.

Analysen lægger op til fortsat refleksion omkring redskabets potentialer og mulige faldgruber. Eksempelvis vil det være relevant at diskutere:

  • Hvordan får vi skærpet fokus på redskabet, uden at det bliver et mål i sig selv at iværksætte småjobs?
  • Hvordan bruger vi redskabet mest hensigtsmæssigt, så vi udnytter dets potentiale bedst muligt?
  • Er vi opmærksomme på ikke at stille borgere løn i udsigt, før deres arbejdsindsats har markedsværdi? – og omvendt: Fastholder vi borgere i praktik, som burde have løn?
  • Hvordan får vi flere virksomheder med på ideen om løn, når markedsværdien af borgerens arbejdsindsats er til stede?

Selvom analysen og opmærksomhedspunkterne tager udgangspunkt i ressourceforløbsborgere, vurderes de også at være relevante i forhold til arbejdet med at etablere småjobs for andre målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.

DU KAN HENTE RAPPORTEN HER:
Ordinære løntimer som beskæftigelsesfremmende redskab i ressourceforløb

 

Relaterede emner