Ph.d.-afhandling:

Er du klar til

at arbejde?

Sophie Danneris har i forbindelse med sit ph.d.-studie fulgt 25 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere gennem to år. Det er blevet til en ph.d.-afhandling, der belyser konsekvenser af beskæftigelsesindsatsen set fra kontanthjælpsmodtagernes perspektiv. Afhandlingen er artikelbaseret og struktureret i to dele. Første del består af en indledning, en videnskabsteoretisk og –metodisk rammesætning for de fem artikler samt en afsluttende sammenfatning. Den anden del består af fem artikler.

Studierne kommer helt tæt på udsatte lediges hverdag på vejen mod beskæftigelse. Hvilke udfordringer er der? Hvilke muligheder er der? Hvilke barrierer kan man blive mødt af? Og ikke mindst, hvordan kan de overkommes? Forløbsstudierne giver således kvalitative indsigter i hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer udsatte lediges progression.

Forløbsstudierne viser også, om der er typer af indsatser, som er særligt gode til at skabe progression på udvalgte indikatorer for bestemte grupper af ledige. Ligesom studierne identificerer eventuelle afgørende elementer eller omstændigheder, som skal være til stede for at skabe forandring for udsatte ledige. Det kan for eksempel dreje sig om betydningen af relationsskabelse eller medinddragelse af den udsatte ledige.

Ph.d.-afhandlingen er afsluttet i foråret 2016.

UDGIVELSER

Ph.d.-kappe: Er du klar til at arbejde?

One size doesn’t fit all: Diversifying research on active labour market policies.

Metodekombination som mulig tilgang til studiet af komplekse fænomener.

Ready to work (yet)? Unemployment trajectories among vulnerable welfare recipients.

Expressing and responding to self-efficacy in client social worker interactions.

Bringing the client back in – A comparison between government rhetoric on ‘Job readiness’ and experiences of the unemployed.

 

Relaterede emner