Spot

samtalen

Væksthusets Forskningscenter har i vores nye udgivelse Spot på samtalen taget de nærsynede briller på. Det har vi gjort for at kunne stille skarpt på den kommunikation, der hver dag finder sted på alle landets jobcentre, når aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er til møde med deres tilknyttede beskæftigelsesmedarbejder.

Andre studier af samtalens betydning i beskæftigelsesindsatsen kan dokumentere, at samtaler generelt set har en beskæftigelsesfremmende effekt. Men indtil nu har vi ikke vidst særligt meget om hvordan, og under hvilke forudsætninger de har effekt.

I Spot på samtalen gennemgås en række udvalgte eksempler på interaktionen og kommunikationen i samtaler mellem aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og beskæftigelsesmedarbejdere. Det nærstuderes, hvordan borgerens og den professionelles udsagn hele tiden påvirker hinanden undervejs i dialogen.

Fire centrale temaer er omdrejningspunktet for analyserne af de udvalgte samtaleuddrag:

  1. Meningsfuldhed. Hvordan forenes det, der giver mening for borgeren med det, der giver mening i jobcentrets kontekst?
  2. Mestringsforventning. Hvordan kommer borgerens tro på egne evner til udtryk i samtaler på jobcentret? Og hvordan mødes dette af beskæftigelsesmedarbejderen?
  3. Handlekraft. Hvordan udtrykkes handlekraft gennem sproget, og hvordan kan handlekraft henholdsvis bremses eller understøttes?
  4. Arbejdsmarkedsperspektiv. Hvordan udfoldes det arbejdsmarkedsrettede perspektiv i samtaler med ikke-arbejdsmarkedsparate ledige?

Foruden de lærerige samtaleuddrag indeholder Spot på samtalen en grundig introduktion til centrale begreber og værktøjer i den samtaleanalytiske tilgang. Ligeledes giver analysen bud på, hvordan man som beskæftigelsesmedarbejder – sammen med udvalgte kolleger eller i sit team – kan komme i gang med at arbejde med analyser af samtaleuddrag. Sådanne analyser kan med fordel indgå som en del af en faglig refleksion omkring praksis i egen organisation.

Spot på samtalen er udarbejdet af en forskergruppe fra Aalborg Universitet i samarbejde med Væksthusets Forskningscenter. Analysen er baseret på observationer af samtaler i forbindelse med dataindsamlingen til Beskæftigelses Indikator Projektets kvalitative ph.d. studie: Er du klar til at arbejde?

Publikationen kan hentes her:
Spot på samtalen

 

Relaterede emner