Virksomme elementer på

vejen til job

Væksthusets Forskningscenter udgiver en ny publikation, der i et læsevenligt sprog og format samler op på hovedpointerne fra de tre seneste forskningsrapporter fra BIP. Her trækker vi nogle af de elementer frem, som har vist sig virksomme i de ledighedsforløb, hvor der er skabt progression og job til udsatte kontanthjælpsmodtagere.

En vigtig indsigt er, at det ikke kun er den lediges specifikke udfordringer, der har betydning for progression og chancen for at få job. Det har en afgørende betydning, hvad beskæftigelsessystemet gør i samarbejdet med udsatte kontanthjælpsmodtagere.

I publikationen kan du blandt andet få svar på følgende spørgsmål:

  • Hvor stor en andel af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere modtager en indsats, og hvad sker der med borgernes progression mod arbejdsmarkedet, hvis de ikke får en indsats?
  • Hvilke typer af indsatser er bedst til at skabe progression, og hvilke typer af indsatser kan man med fordel kombinere for at progressionen øges?
  • Hvilke forskelle er der på beskæftigelsesmedarbejdernes succes med at få borgerne i job, og i hvilken udstrækning spiller borgernes karakteristika ind på medarbejdernes succes?

Samlet set peger svarene i retning af, at der er store potentialer i at sætte fokus på, at beskæftigelsessystemet stiller de rette muligheder til rådighed for borgerne, samt at beskæftigelsesmedarbejdernes kompetencer løftes.

Du kan downloade publikationen her:
Virksomme elementer på vejen til job

 

Relaterede emner