Progressions-

måling

Der er generelt store udfordringer med at få især udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet i Danmark. Desværre er det ofte en lang proces, før det lykkes.

Derfor kan det være gavnligt at opstille nogle delmål undervejs, så man bedre kan vurdere, om indsatserne, der tilbydes den ledige, reelt er med til at øge sandsynligheden for et job. Det er her progressionsmålingerne kommer ind i billedet.

Formålet med progressionsmålingerne er at vurdere, hvorvidt den udsatte ledige over tid bliver mere arbejdsmarkedsparat. Det måler man på udvalgte indikatorer.

Vores forskning leverer solid viden om, at det ikke er ligegyldigt, hvilke indikatorer, der skabes progression på. Nogle indikatorer har en dokumenteret sammenhæng med sandsynligheden for at komme i arbejde, mens andre ikke har nogen effekt.

Progressionsmålinger viser således klart, at der er en direkte sammenhæng mellem valget af indikatorer og sandsynligheden for, at den udsatte ledige kommer i arbejde.

Relaterede emner