Troen på borgernes jobchance

I et toårigt samarbejdsprojekt med fire kommuner skaber vi mere viden om, hvad der påvirker beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgernes jobchance, og hvordan man kan arbejde med forventninger i beskæftigelsesindsatsen.

Faglig refleksiv praksis

Beskæftigelsesindsatsen er fyldt med dilemmaer, hvor frontpersonalet må foretage skøn og afveje balancer, hensyn og ressourcer. Denne ph.d. afhandling undersøger, hvad der hæmmer og fremmer en dilemmahåndterende faglig refleksiv praksis blandt medarbejderne, når de tænker sig om sammen.

Er du klar til at arbejde?

Hvilke veje fører til beskæftigelse, og hvilke gør ikke? Med finansiering fra Væksthusets Forskningscenter og Aalborg Universitet har Sophie Danneris Luthman undersøgt de lediges egne fortællinger om, hvad der fremmer og hæmmer deres progression mod arbejdsmarkedet.