Troen på borgernes jobchance

I et toårigt samarbejdsprojekt med fire kommuner skaber vi mere viden om, hvad der påvirker beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgernes jobchance, og hvordan man kan arbejde med forventninger i beskæftigelsesindsatsen.

Faglig refleksiv praksis

Den professionelle er i sig selv et væsentligt værktøj i beskæftigelsesindsatsen. I et ph.d. projekt studerer vi sammenhængen mellem kerneydelsen – at hjælpe borgerne ud på arbejdsmarkedet – og de faglige refleksioner og dialoger, der foregår mellem medarbejderne.

Er du klar til at arbejde?

Hvilke veje fører til beskæftigelse, og hvilke gør ikke? Med finansiering fra Væksthusets Forskningscenter og Aalborg Universitet har Sophie Danneris undersøgt, hvad der fremmer og hæmmer udsatte lediges forløb mod arbejdsmarkedet.