Spot på samtalen

De lovpligtige ”jobsamtaler” mellem jobcenter og udsatte ledige er en central del af beskæftigelsesindsatsen. Projektet sætter spot på de beskæftigelsesfaglige udfordringer, der skal håndteres i samtalen.

Effekter af aktivering

I dette projekt undersøger KORA sammenhænge mellem udsatte lediges deltagelse i aktivering og deres progression mod job. Væksthusets Forskningscenter har stillet data fra Beskæftigelses Indikator Projektet til rådighed for analysen.