BORGERPERSPEKTIV PÅ
BESKÆFTIGELSES-

INDSATSEN

Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet leverer værdifuld viden om, hvordan arbejdsmarkedsindsatsen virker i praksis. Derfor lytter vi til dem, der ved, hvad de taler om.

For os er hver eneste af de udsatte ledige en kritisk, kompetent aktør. Den viden, vi får fra dem, er mindst lige så nyttig, som den viden vi henter fra beskæftigelsesmedarbejdere, dataregistre, opgørelser og lignende.

På baggrund af det, som vi i forskningssammenhænge kalder ”borgerinput og borgersyn” på beskæftigelsesindsatserne, bliver vi bedre til at forstå og ikke mindst til at udvikle og forbedre indsatsen overfor udsatte ledige.