POTENTIALER I DEN
VIRKSOMHEDSRETTEDE

INDSATS

Vi ved, at virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser er en af de mest effektive måder at få mennesker i arbejde på – også når det gælder udsatte ledige. Samtidig ved vi også, at udsatte ledige kan blive rigtig gode medarbejdere. Derfor har virksomhederne en klar interesse i at hjælpe ledige i arbejde.

Vores ambition med forskningen er at komme med forslag til, hvordan vi bedst muligt udnytter virksomhedernes potentialer i beskæftigelsesindsatsen.

Vi fokuserer på følgende områder:

  • Vi forsker i, hvad det er, virksomhederne er særligt gode til? Hvad skal beskæftigelsessystemet være stærke til i samarbejdet med virksomhederne? Og hvad betyder det, når beskæftigelsesindsatsen lægges ud på virksomhederne?
  • Vi undersøger, hvilke forskellige former for afkast det helt konkret giver virksomheder, der arbejder med inklusion af udsatte ledige?
  • Vi ser på, om måden vi taler om at få udsatte ledige ind på en arbejdsplads, har nogen betydning? Hvad sker der, hvis vi taler om det som en værditilførsel til virksomhederne? Og hvilken betydning vil det få for beskæftigelsesmedarbejderens dialog med virksomhederne?
  • Vi forsker i jobskabelse som et centralt værktøj, når udsatte ledige skal i job.