Parallelle indsatser uden pause skaber

progression

Væksthusets Forskningscenter udgiver i dag en ny analyse fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP). Den nye publikation ”Aktiv beskæftigelsesindsats og progression” undersøger, hvilken betydning det har, når udsatte kontanthjælpsmodtagere ikke deltager i nogen indsats, samt hvilken betydning kombinationer af indsatser har for deres progression mod arbejdsmarkedet.

23% af borgerne i BIP har ikke deltaget i en aktiv beskæftigelsesindsats inden for de sidste tre måneder. Analysen viser, at for disse borgere hænger den manglende deltagelse i aktive indsatser ikke blot sammen med stilstand i deres forløb. Så snart borgerne oplever perioder uden indsatser, sker der en tilbagegang i deres forløb mod arbejdsmarkedet.

De nye analyser viser også, at der ikke gælder den regel, at ”al indsats er bedre end ingen indsats”. Nogle typer af indsatser er bedre til at skabe progression for borgeren end andre typer af indsatser. Særligt viser analyserne, at det at modtage flere indsatser parallelt er gunstigt for, at borgeren rykker sig nærmere arbejdsmarkedet.

Progression skabes især, når en job/virksomhedsrettet indsats kombineres med en social indsats, en helbredsrettet indsats eller en opkvalificerende indsats. Det vil sige, at en virksomhedsrettet indsats alene ikke har samme effekt som en virksomhedsrettet indsats i kombination med andre typer indsatser.

Den nye BIP analyse viser dermed, at det er afgørende, at beskæftigelsessystemet har det som sin strategi at tilbyde udsatte ledige helhedsorienterede indsatser uden langvarige pauser og med et gennemgående fokus på job.

DU KAN HENTE PUBLIKATIONEN HER:
Aktiv beskæftigelsesindsats og progression