Charlotte Liebak Hansen

Projekt- og forskningschef, ph.d.

28 88 13 66
chh@vaeksthus.dk

 

Kernekompetencer:

 • Analyser, evaluering og rådgivning på beskæftigelsesområdet
 • Kvalitetssikring af beskæftigelsesindsatsen
 • Effekt- og progressionsmåling
 • Projektledelse af forskningsprojekter
 • Undervisning og kompetenceudvikling af beskæftigelsesmedarbejdere
Download CV

Anja Tønder

Projekt- og forskningskonsulent

60 38 64 05
ant@vaeksthus.dk

 

Kernekompetencer:

 • Kvalitative metoder i forskningsprojekter og evalueringer
 • Formidling af forskningsbaseret viden
 • Praksisforskning og kobling mellem forskning og praksis
 • Undervisning og kompetenceudvikling på beskæftigelsesområdet
 • Praksiserfaring fra den kommunale beskæftigelsesindsats
Download CV

Clara Liv Larsen

Projekt- og forskningskonsulent

29 23 55 80
cll@vaeksthus.dk

 

Kernekompetencer:

 • Kvalitativ analyse- og dataindsamling
 • Kulturanalytisk forståelse
 • Viden om sociale problematikker
Download CV

Lea Egemose Graae

Projekt- og forskningskonsulent

23 72 32 23
lg@vaeksthus.dk

 

Kernekompetencer:

 • Kvalitative analyser på beskæftigelsesområdet
 • Kommunikation af forskningsbaseret viden
 • Omsætning af analyseresultater til formidlingsprodukter og praksisrettede værktøjer
 • Undervisning og kompetenceudvikling af medarbejdere på beskæftigelsesområdet
Download CV

Leif Tøfting Kongsgaard

Faglig direktør, ph.d. i velfærdsarbejde og organisatorisk læring

40 40 88 09
lk@vaeksthus.dk

 

Kernekompetencer:

 • Kritisk refleksiv praksis og supervision
 • Faglig ledelse
 • Beskæftigelsesfaglighed
 • Kvalitativ forskning
 • Omsætning af forskning til praksis
Download CV

Safaa Mohamed Ali

Projekt- og forskningskonsulent

51 30 98 52
sma@vaeksthus.dk

 

Kernekompetencer:

 • Kvalitative analyser på integrations- og beskæftigelsesområdet
 • Kvalitative dataindsamlingsmetoder
 • Analytisk blik for udfordringer og løsninger
 • Relationsskabende kommunikation
 • Formidling af forskningsbaseret viden
Download CV

Salina Siw Andersen

Studentermedhjælper

30 60 01 63
ssa@vaeksthus.dk

 

Kernekompetencer:

 • Feltarbejde, interviews og observationer
 • Databearbejdning og –analyse
 • Omsætning af viden til anbefalinger og løsningsmuligheder
Download CV

Josefine Kjeldby Jensen

Praktikant

29 23 55 92
jkbj@vaeksthus.dk

 

Kernekompetencer:

 • Kvalitative dataindsamlingsmetoder
 • Kvalitative analyser og formidling
 • Viden om uddannelsesmæssige problemstillinger
 • Viden om udvikling af kompetencer og færdigheder