Alt, hvad vi tænker på, forsker i, udvikler og formidler har et eneste formål: Vi vil være med til at udvikle beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Alle vores forskningsprojekter skal være til gavn for udsatte ledige, som har brug for en beskæftigelsesindsats for at få tilknytning til arbejdsmarkedet bredt set.

Vi fokuserer på at bygge bro mellem forskning og praksis. Der er brug for, at forskere helt konkret forsker i områder, der kan hjælpe praktikere med at udvikle og innovere beskæftigelsesindsatsen, så vi i Danmark bliver endnu bedre til at hjælpe udsatte ledige i job. Omvendt er der også brug for at bringe praktikernes værdifulde viden ind i forskningen – blandt andet i forhold til at designe undersøgelser og stille de rigtige spørgsmål.

Sidst men ikke mindst er der brug for, at dem, det hele handler om – udsatte ledige – også får en stemme. Vi skal lytte til deres erfaringer og inddrage deres perspektiver i forskningen. Det kan have stor værdi både i forhold til at designe undersøgelser, og i udviklingen af beskæftigelsesindsatsen.

Væksthusets Forskningscenter er finansieret af fondsmidler fra Væksthuset. Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed, som leverer forløb til udsatte ledige. Væksthuset er en erhvervsdrivende fond. Overskud anvendes til at virkeliggøre fondens formål om at støtte initiativer, der kan medvirke til udvikling, forskning eller formidling på beskæftigelsesområdet. Alt, hvad vi gør, skal komme udsatte ledige til gavn.