Projekter

Troen på borgernes jobchance

I et toårigt samarbejdsprojekt med fire kommuner skaber vi mere viden om, hvad der påvirker beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgernes jobchance, og hvordan man kan arbejde med forventninger i beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Evaluering af CUBB

Væksthusets Forskningscenter skal over en fireårig periode evaluere Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB).

Læs mere

Beskæftigelses Indikator Projektet

Hjælper beskæftigelsesindsatsen reelt udsatte ledige med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet? Det afdækker vi i vores banebrydende progressionsmålingsprojekt, bedre kendt som BIP.

Læs mere

Faglig refleksiv praksis

Den professionelle er i sig selv et væsentligt værktøj i beskæftigelsesindsatsen. I et ph.d. projekt studerer vi sammenhængen mellem kerneydelsen – at hjælpe borgerne ud på arbejdsmarkedet – og de faglige refleksioner og dialoger, der foregår mellem medarbejderne.

Læs mere

Er du klar til at arbejde?

Hvilke veje fører til beskæftigelse, og hvilke gør ikke? Med finansiering fra Væksthusets Forskningscenter og Aalborg Universitet har Sophie Danneris undersøgt, hvad der fremmer og hæmmer udsatte lediges forløb mod arbejdsmarkedet.

Læs mere

Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv

Hvad er afgørende for, at virksomheder ansætter tidligere udsatte ledige? Og hvad er afgørende for, at de bliver i job? Vi undersøger både virksomhedernes erfaringer og får deres perspektiv på, hvad der er afgørende for, at tidligere udsatte ledige kommer varigt ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Spot på samtalen

De lovpligtige ”jobsamtaler” mellem jobcenter og udsatte ledige er en central del af beskæftigelsesindsatsen. Projektet sætter spot på de beskæftigelsesfaglige udfordringer, der skal håndteres i samtalen.

Læs mere

Effekter af aktivering

I dette projekt undersøger KORA sammenhænge mellem udsatte lediges deltagelse i aktivering og deres progression mod job. Væksthusets Forskningscenter har stillet data fra Beskæftigelses Indikator Projektet til rådighed for analysen.

Læs mere

Langtidslediges arbejdsidentitet

I dette projekt stiller vi skarpt på en række af de udfordringer og dilemmaer, man som beskæftigelsesmedarbejder kan stå i, når man arbejder med langtidsledige borgeres arbejdsidentitet.

Læs mere

Læringspartnerskab med Jobcenter Gladsaxe

Jobcenter Gladsaxe, Væksthuset og Væksthusets Forskningscenter er gået sammen om et to-årigt læringspartnerskab. Ambitionen med samarbejdet er at skabe fælles læring, refleksion og udvikling i forhold til at få udsatte ledige i job.

Læs mere

BOOK OS

DOG!

Vi kommer gerne ud og holder oplæg om vores forskningsresultater.

Vi tilbyder også undervisningsforløb og kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Tilmeld dig vores nyheder

  Når du har sendt formularen, modtager du en e-mail med et link til bekræftelse af tilmeldingen.

  Privatlivspolitik

  Følg os

  DOG!

  Følg med på LinkedIn og få vores nyheder og opdateringer direkte i dit feed.

  Følg os på LinkedIn