Er du klar til at

arbejde?

Studierne kommer helt tæt på udsatte lediges hverdag på vejen mod beskæftigelse. Hvilke udfordringer er der? Hvilke muligheder er der? Hvilke barrierer kan man blive mødt med? Og ikke mindst, hvordan kan de overkommes? Forløbsstudierne giver således kvalitative indsigter i hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer udsatte lediges progression.

Forløbsstudierne viser også, om der er typer af indsatser, som er særligt gode til at skabe progression på udvalgte indikatorer for bestemte grupper af ledige. Ligesom studierne identificerer eventuelle afgørende elementer eller omstændigheder, som skal være til stede for at skabe forandring for udsatte ledige. Det kan for eksempel dreje sig om betydningen af relationsskabelse eller medinddragelse af den udsatte ledige.

Sophie Danneris Luthman har fulgt 25 borgere over en periode på omkring to år. Hun har foretaget gentagne interviews med borgerne i perioden, ligesom hun har gennemført observationsstudier af fx samtaler mellem borgerne og deres sagsbehandlere.

Ph.d.-projektet er afsluttet i foråret 2016, og er et delprojekt i BIP – Beskæftigelses Indikator Projektet.

LINKS TIL UDGIVELSER FRA PH.D. PROJEKTET
Ph.d.-kappe: Er du klar til at arbejde?

One size doesn’t fit all: Diversifying research on active labour market policies.

Metodekombination som mulig tilgang til studiet af komplekse fænomener.

Ready to work (yet)? Unemployment trajectories among vulnerable welfare recipients.

Expressing and responding to self-efficacy in client social worker interactions.

Bringing the client back in – A comparison between government rhetoric on ‘Job readiness’ and experiences of the unemployed.

Blog: bipphd.wordpress.com