Fra udsat til ansat
– set fra et

arbejdstagerperspektiv

Formålet med projektet er at sikre detaljeret viden om, hvad udsatte ledige oplever som afgørende for at være kommet i arbejde. Samtidig vurderer udsatte ledige selv betydningen af samspillet med arbejdsgiver og eventuelle nøglepersoners rolle i forhold til at skabe ansættelsesmuligheden.

I projektet er der gennemført interviews med 24 ansatte, der tidligere var udsatte ledige. Interviewpersonerne har alle været ansat på fuldtid eller deltid i minimum 3 måneder i stillinger uden aftalt tidsbegrænsning. Størstedelen af interviewpersonerne er kendetegnet ved at have langvarig offentlig forsørgelse bag sig. Alle deltagerne er udvalgt på en måde, så der sikres variation på alder, køn, geografi, historik på offentlig forsørgelse mv.

Undersøgelsen er udført af Rambøll og afsluttet i efteråret 2017.

Læs også pendanten til denne undersøgelse: Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv. Her belyser vi arbejdsgivernes perspektiv på, hvad der er afgørende for, at tidligere udsatte ledige opnår fodfæste på arbejdsmarkedet i form af varigt job.

KONTAKTOPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte projekt- og forskningsleder Charlotte Liebak Hansen, hvis du vil høre mere om projektet.

Charlotte Liebak Hansen, mobil 2888 1366, mail chh@vaeksthus.dk

LINKS TIL UDGIVELSER FRA PROJEKTET
Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv