Alle analyser fra Projekt "Troen på borgernes jobchance"

Nedenfor finder du alle analyser, der er udgivet fra projektet, på tværs af temaer. Hold musen henover billedet for at læse mere om hver enkelt analyse.

Analyse

I denne analyse flytter vi perspektivet væk fra forventninger til borgerne over til forventninger til samarbejdspartnere i andre dele af velfærdssystemet.

Analysen sætter fokus på forventningers betydning i det tværorganisatoriske samarbejde.

Du får en række empiriske eksempler på beskæftigelsesmedarbejderes omtaler og handlinger i relation til samarbejdspartnere, når samarbejdet opleves svært.

Du får også nogle bud på, hvordan samarbejdsvanskeligheder i stedet kan imødekommes med faglige strategier, hvor anderledestænkende fagfolk mødes med nysgerrighed, og hvor samarbejdsfordele undersøges.

Analyse

I denne analyse introducerer vi til begrebet multimodal kommunikation af forventninger.

Du kan læse om, hvordan beskæftigelsesmedarbejdere udtrykker deres tro på borgerens jobchancer både gennem deres talesprog, deres kropssprog, deres handlinger og de ting, de tager i brug i en samtale.

Medarbejdernes erfaringer viser, at det i mange tilfælde faktisk er virksomt at tale højt om sine positive forventninger til borgeren i ansigt-til-ansigt møder.

Samtidig viser erfaringerne også, at det ikke nødvendigvis virker blot at proklamere sin ”tro” højlydt i mødelokalet. Det er en god ide at konkretisere, begrunde, og ikke mindst at tage de non-verbale virkemidler i brug.

Analyse

Denne analyse sætter fokus på de historiefortællende aktiviteter, der foregår mellem kolleger på formelle møder, hvor beskæftigelsesmedarbejdere præsenterer og drøfter borgersager.

Det kan eksempelvis være sparringsmøder og sagsoverleveringer.

I analysen argumenterer vi for, at medarbejderens forventninger til borgeren påvirkes af det narrativ, som medarbejderen og kollegerne sammen skaber under sparringen.

Sprogbruget om borgerne påvirker den forforståelse, kommunikation og handlingsparathed, de professionelle møder borgerne med i beskæftigelsesindsatsen.

Analyse

Analysen rummer både en rejse ind i det teoretiske og empiriske landskab over forventninger som fænomen.

Den teoretiske analyse giver en dybere forståelse af forventninger, og hvordan de kan sætte sig igennem i den menneskelige kognition og interaktion og få betydning for andres selvopfattelse og deraf afledte adfærd.

Den empiriske analyse giver et indblik i, hvordan jobcentermedarbejdere forstår, omsætter og tilskriver mening til begrebet “troen på borgernes jobchancen” i deres daglige arbejde.

Begrebet rummer tilsyneladende mange andre og flere elementer ude i praksis, end dem som teorien kaster lys over.

Andre formidlingsprodukter fra projektet

Cases

Værktøjer

Podcasts

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til projektet eller vores udgivelser, så kontakt os. Vi kommer også gerne ud og holder oplæg om vores forskningsresultater for medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt projektleder Anja Tønder, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i et oplæg om resultaterne fra Projekt “Troen på borgernes jobchance”:

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk