Definition af et komplekst begreb

I Projekt ”Troen på borgernes jobchance” bruger deltagerne begreber som ”troen på jobchancen”, ”troen på borgeren” eller blot ”troen på” som en fælles referenceramme for det fænomen, vi er gået sammen om at undersøge. Samtidig er der dog langt fra enighed om, hvordan fænomenet, de forskellige udtryk refererer til, skal defineres.

Grundlæggende finder vi i jobcentrene to gennemgående spor i måden at tale om medarbejdernes ”tro på borgernes jobchancer”.

I det ene spor ser medarbejdere og ledere ”troen” som en påvirkelig størrelse. Den omtales som unik for hvert enkelt borgersamarbejde, og den kan have udsving, alt efter hvilke inputs, der kommer fra borgeren selv og fra de samarbejdspartnere, der er rundt om medarbejderen. For eksempel kolleger, nærmeste leder eller en arbejdsgiver.

Denne forståelse er i overensstemmelse med socialpsykologiske teorier om, at troen på, at en anden person kan lykkes med sit mål, opstår i og påvirkes af en omkringliggende kontekst. I denne optik kan vi med fordel sidestille medarbejdernes tro på borgernes jobchancer med det mere præcise begreb medarbejdernes forventninger til borgerne.

I det andet spor omtales ”troen” som en bagvedliggende og generel størrelse, der danner grundlag for medarbejdernes tilgang til alle deres borgere. Den omtales for eksempel som et menneskesyn, et værdigrundlag eller en leveregel.

Her kan vi med fordel oversætte medarbejdernes tro på borgernes jobchancer til begrebet medarbejdernes mindset.

Forventninger og mindset er vidt forskellige ting og giver derfor vidt forskellige udgangspunkter for at arbejde med ”troen på jobchancen” i den beskæftigelsesfaglige praksis.

Eksempelvis må man som leder have klarhed over, hvilken forståelse man taler ind i, når man vil ”styrke troen på jobchancen” i sin medarbejdergruppe.

Publikationer i dette tema

Analyse

Analysen rummer både en rejse ind i det teoretiske og empiriske landskab over forventninger som fænomen.

Den teoretiske analyse giver en dybere forståelse af forventninger, og hvordan de kan sætte sig igennem i den menneskelige kognition og interaktion og få betydning for andres selvopfattelse og deraf afledte adfærd.

Den empiriske analyse giver et indblik i, hvordan jobcentermedarbejdere forstår, omsætter og tilskriver mening til begrebet “troen på borgernes jobchancen” i deres daglige arbejde.

Begrebet rummer tilsyneladende mange andre og flere elementer ude i praksis, end dem som teorien kaster lys over.

Podcast

I denne podcast taler Helle Schøler Kjær fra NB-Beskæftigelse med Anja Tønder og Lea Egemose Graae om forskningen fra Projekt “Troen på borgernes jobchance”.

Podcasten er den første ud af 3, hvor Helle undersøger, hvordan beskæftigelses-medarbejdere i praksis arbejder med ”troen på borgernes jobchance”, og hvilke udfordringer og dilemmaer de støder på.

Lyt med og få de vigtigste pointer fra analysen “Troen på jobchancen som teoretisk begreb og empirisk fænomen”.

Du kan bl.a. høre om forskellen mellem at se troen på jobchancen som medarbejdernes foranderlige forventninger til borgerne og medarbejdernes faste bagvedliggende mindset.

Andre analysetemaer

Fra tro på jobchancen til forventninger og mindset
Medarbejdernes sprog og fortællinger om borgerne
Når forventninger udtrykkes og overføres i mødet med borgeren
Fornyet tro på borgerens jobchancer via kollegial sparring
Er overførslen af forventninger bundet til det fysiske møde?
At balancere sine forventninger til borgeren
Forventninger på spil i samarbejdet med eksterne parter
Sammenhængen mellem forventninger og handling i borgerens sag

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til projektet eller vores udgivelser, så kontakt os. Vi kommer også gerne ud og holder oplæg om vores forskningsresultater for medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt projektleder Anja Tønder, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i et oplæg om resultaterne fra Projekt “Troen på borgernes jobchance”:

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk