At kommunikere "troen på jobchancen"

I dette tema ser vi nærmere på, hvordan beskæftigelsesmedarbejderne oplever, at de kan give udtryk for deres tro på borgernes jobchance i selve dialogen med borgerne.

Mange medarbejdere omtaler ”troen på jobchancen” som noget, de kan overføre til borgerne – som et budskab med afsender og modtager, eller som et slags brændstof, de kan tanke borgerne op med.

  • Hvilke overvejelser og strategier har medarbejderne, når de skal udtrykke deres “tro” over for borgerne?
  • Oplever medarbejderne at kunne videregive positive forventninger til borgerne, så borgerne selv tror mere på deres egne evner og muligheder?
  • Hvad betyder non-verbal kommunikation i samtalen? Hvad sker der for eksempel, hvis medarbejderen siger ét, men udstråler noget andet?
  • Hvordan kan medarbejderne med forskellige tilgange til borgeren åbne og lukke for en bestemt slags dialog?

Nogle deltagere har eksperimenteret med direkte at sige ’jeg tror på dig’, eller med at inddrage forskellige redskaber og virkemidler i samtalen med henblik på at understøtte ”troen på jobchancen”. Andre har sat fokus på samtalens set-up og deres forberedelse inden samtalen som et vigtigt element for at kunne styre dialogen med borgerne i en bestemt retning.

 

Borgerens udtryk påvirker også dialogen

I dialogen påvirkes medarbejderen også af borgerens udtryk og responser. I dette tema vil vi derfor også være nysgerrige på den rolle, som borgeren spiller i samtalerummet.

Ligesom vi ser nærmere på, hvad medarbejderen siger og spørger til i samtalen, vil vi også undersøge, hvad medarbejderen lytter efter, og hvilke udsagn fra borgeren, medarbejderen griber i samtalen og handler på.

Hvordan påvirker dialogen mellem de to samtaleparter medarbejderens forventninger til borgeren?

Publikationer i dette tema

Analyse

I denne analyse introducerer vi til begrebet multimodal kommunikation af forventninger.

Du kan læse om, hvordan beskæftigelsesmedarbejdere udtrykker deres tro på borgerens jobchancer både gennem deres talesprog, deres kropssprog, deres handlinger og de ting, de tager i brug i en samtale.

Medarbejdernes erfaringer viser, at det i mange tilfælde faktisk er virksomt at tale højt om sine positive forventninger til borgeren i ansigt-til-ansigt møder.

Samtidig viser erfaringerne også, at det ikke nødvendigvis virker blot at proklamere sin ”tro” højlydt i mødelokalet. Det er en god ide at konkretisere, begrunde, og ikke mindst at tage de non-verbale virkemidler i brug.

Podcast

I denne podcast taler Helle Schøler Kjær fra NB-Beskæftigelse med Safia Hassani, der er jobkonsulent i Frederiksberg Jobcenter.

Safia Hassani fortæller om sine erfaringer med at sige sine positive forventninger til borgeren højt i samtalen med borgeren. Hun giver eksempler på ord og sætninger, hun har brugt, og fortæller om de reaktioner, hun har oplevet hos borgerne.

Lyt med og få inspiration til italesættelse af troen på jobchancen.

Podcasten er den anden ud af 3, hvor Helle Schøler Kjær undersøger, hvordan beskæftigelsesmedarbejdere i praksis arbejder med ”troen på borgernes jobchance”, og hvilke udfordringer og dilemmaer de støder på.

Case

Gå på opdagelse i denne samtale på jobcentret mellem en beskæftigelsesmedarbejder og en borger, der er på kontanthjælp.

Casen kan bruges til at undersøge, hvordan borgerens forventninger til sig selv kommer til udtryk i en samtale, og hvordan medarbejderen griber borgerens udsagn og responderer herpå. Den kan også bruges til at studere forskellige måder at udtrykke positive forventninger til borgeren verbalt.

Præsentation af begreber samt spørgsmål til inspiration findes bagerst i dokumentet.

Casen er en lettere bearbejdet observation af en samtale på et jobcenter foretaget som led i Projekt “Troen på borgernes jobchance”.

Andre analysetemaer

Fra tro på jobchancen til forventninger og mindset
Medarbejdernes sprog og fortællinger om borgerne
Når forventninger udtrykkes og overføres i mødet med borgeren
Fornyet tro på borgerens jobchancer via kollegial sparring
Er overførslen af forventninger bundet til det fysiske møde?
At balancere sine forventninger til borgeren
Forventninger på spil i samarbejdet med eksterne parter
Sammenhængen mellem forventninger og handling i borgerens sag

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til projektet eller vores udgivelser, så kontakt os. Vi kommer også gerne ud og holder oplæg om vores forskningsresultater for medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt projektleder Anja Tønder, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i et oplæg om resultaterne fra Projekt “Troen på borgernes jobchance”:

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk