Flere øjne på sagen giver nye veje at gå

I dette tema vil vi bringe deltagernes eksperimenter med sparringsmetoder i spil og undersøge, hvordan de kan bidrage til at synliggøre forskellige forventninger til borgerne i organisationen. Vi kigger også på, hvilken betydning ledelsens holdning til prioritering af sparring samt anvendelsen af forskellige sparringsmetoder har.

På tværs af jobcentre har det at få ”flere øjne på sagen” været i fokus gennem projektperioden. Vendingen er udsprunget fra praktikerne selv.

At søge sparring hos kollegaer er en måde at få flere øjne på sagen. Sparring foregår allerede i jobcentrene på forskellig vis og efterspørges eksempelvis i situationer, hvor beskæftigelsesmedarbejderen oplever at have svært ved at se muligheder i en borgers sag. Sparring kan foregå mere uformelt og ad hoc eller være mere formaliseret og foregå på møder. På forskellig vis har projektdeltagerne sat fokus på, hvad forskellige måder at sparre på gør ved beskæftigelsesmedarbejdernes forventninger til, at borgerne kan komme i job eller uddannelse.

Nogle projektdeltagere har eksperimenteret med at etablere nye tværfaglige samarbejdsformer for at udfordre hinandens forforståelser og bringe flere perspektiver og veje at gå i borgerens forløb i spil. Flere har også været nysgerrige på, hvordan forskellige måder at organisere sig på har betydning for at kunne bruge hinandens viden og erfaringer.

Andre projektdeltagere har eksempelvis eksperimenteret med, hvad brugen af forskellige metoder til understøttelse af sparringen gør ved deres og kollegaernes tro på borgernes jobchance.

  • Hvilke metoder kan medvirke til at få fokus på borgerens ressourcer?
  • Hvilke metoder kan være med til at skubbe dialogen i en mere nysgerrig og undersøgende retning, hvis tendensen er hurtigt at ty til løsninger?
  • I hvilke situationer kan metoderne være gavnlige at bruge, og hvor er de ikke?

Publikationer i dette tema

Der er endnu ingen publikationer i dette tema.

Andre analysetemaer

Fra tro på jobchancen til forventninger og mindset
Medarbejdernes sprog og fortællinger om borgerne
Når forventninger udtrykkes og overføres i mødet med borgeren
Fornyet tro på borgerens jobchancer via kollegial sparring
Er overførslen af forventninger bundet til det fysiske møde?
At balancere sine forventninger til borgeren
Forventninger på spil i samarbejdet med eksterne parter
Sammenhængen mellem forventninger og handling i borgerens sag

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til projektet eller vores udgivelser, så kontakt os. Vi kommer også gerne ud og holder oplæg om vores forskningsresultater for medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt projektleder Anja Tønder, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i et oplæg om resultaterne fra Projekt “Troen på borgernes jobchance”:

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk